Panel

Orta Doğu’da Ekonomi ve Sağlık Politikalarının Geleceği

İçerik
Küresel bir afeti yaşatan Covid-19 salgını gerçekleşebilecek kalıcı talep açısından, insanları, şirketleri ve devletleri her yönüyle etkilemeye devam etmektedir. Uluslararası tedarik zincirlerinde büyük aksaklıklar yaşanırken, salgının kontrol altına alınmasına yönelik tedbirler ekonomik faaliyetlerde daha fazla kesintiye yol açmıştır. Üretimin durma noktasına gelmesi enerji sektörünü doğrudan etkileyerek ekonomisi bu sektöre dayalı olan Körfez ülkeleri için büyük oranda gelir kaybına neden olmuştur. Salgına yakalanan, vaka sayılarında zirve noktayı gören ülkeler tedbirli olarak yeni normal düzene geçmeye başlayarak sosyal ve ekonomik hayata yeniden dönmeye çalışmaktadır. Ancak salgında ikinci dalga gibi belirsizliklerin hâlâ gündemde olması nedeniyle piyasalar dalgalı bir şekilde hareket etmektedir.

IMF’nin haziran ayında yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’na göre dünya ekonomisinin 2020 yılında %4,9 küçülmesi beklenmektedir. Aynı rapora göre gelişen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin altında konumlandırılan Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinin 2019 yılındaki büyüme oranı %1 iken; 2020 yılındaki beklenti -%4,7 olarak tahmin edilmektedir.  

Amaç
ORSAM, Orta Doğu ülkeleri üzerindeki Covid-19 salgınının ekonomik, siyasi ve sosyal etkilerine yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Bu vesile ile İstanbul Üniversitesi ile birlikte planlanan panel ile Covid-19 salgınının Orta Doğu ülkelerine etkilerinin ekonomi, enerji ve sağlık konuları açısından ele alınması ve bu ülkelerin geleceklerine yönelik görüşlerin bildirilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle programdan; bölge ülkelerinin ekonomik durum tespitlerinin yapılması, enerji sektörüne olan bağlılıkları ve kırılganlıklarının ele alınması, sağlık altyapılarının ortaya konarak bu alanlarda karşılaştıkları çeşitli sorunları ve ülkemiz için potansiyel olabilecek fırsatları hakkında geniş bir kitleyle tartışma ortamının sağlanması beklenmektedir. Özellikle Covid-19 sonrası dönemde oluşacak yeni normal düzeninde ülkelerin bu yeni düzene ne oranda uyum sağlayabilecekleri ve yeni pozisyonlarının ne olacağı gibi konular da tartışılarak Orta Doğu’da olası gelecek provizyonu senaryoları çizilmeye çalışılacaktır.

Yer ve Zaman
Panel 13 Temmuz Pazartesi günü 14.00-15.00 saatleri arasında Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Panel ORSAM Youtube kanalından canlı yayınlanacaktır.

Etkinliği Düzenleyen
Etkinlik, Ortadoğu Araştırmalar Merkezi (ORSAM) tarafından düzenlenecektir.

Etkinlik Dili
Etkinlik dili Türkçe olacaktır.

13 Temmuz 2020, 14.00 – 15.20

Moderatör      
Dr. Recep Yorulmaz, ORSAM Ekonomi Çalışmaları Direktörü

Konuşmacılar
Prof. Dr. Murat Aslan, İRAM Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hakan Berument, ORSAM Enerji Çalışmaları Direktörü
Prof. Dr. Taner Demirer, Ankara Üniversitesi
(Covid-19 Salgını ve Kamu Sağlığının Geleceği: Zorluklar ve Beklentiler)

15.00 – 15.15  Soru-Cevap Bölümü

15.15 – 15.20  Kapanış Konuşması