Kitap

OSMANLI VİLAYET SALNAMELERİNDE BAĞDAT

Bağdat, kurulduğu günden itibaren Irak ve civarındaki bölgenin kalbi konumundadır. Kuruluşunu takip eden yıllardan itibaren her alanda hızlı bir gelişmeye sahne olan Bağdat IX ve X.yüzyıllarda İslam dünyasının önemli bir ilim, kültür ve medeniyet merkezi haline geldi. Artan ticaret, servet ve refaha paralel olarak ilim, edebiyat ve sanatta da ciddi gelişmeler yaşandı. Bağdat’ta bizzat halife ve vezirlerinin himayesinde kurulan kurumlarda ilim, kültür ve sanatta önde gelen simalar yetişmiştir. Böylece İslam kültür ve medeniyetine damgasını vuran Bağdat, aynı zamanda Avrupa medeniyetinin doğuşuna da zemin hazırlamıştır. Dicle ve Fırat’ın suladığı bu coğrafya, bir yandan birçok zirai ürünün yetiştirildiği bir alan, diğer yandan da başta petrol olmak üzere gaz ve kükürt gibi madenler bakımından da zengin bir bölgedir. Bu nedenle de bölge eski çağlardan beri iktisadi, siyasi ve askeri olmak üzere stratejik bir öneme sahiptir. Tarih boyunca Doğu ile Batı arasında önemli bir ticaret kavşağında yer alması ve kervanların geçiş noktasında bulunması, zamanla şehrin önemli bir pazar yeri olmasına neden olmuştur.  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Bağdat kitabının tam metni ekte yer almaktadır.