Kitap

OSMANLI VİLAYET SALNAMELERİNDE MUSUL

Musul vilayetinin kapsadığı topraklar İran’la Suriye’yi, Anadolu ile de Irak’ı birbirine bağlayan yolların kavşak noktasındadır. Bu nedenle de saydığımız bu dört coğrafî bölge için, Musul’un stratejik değeri büyüktür. Anadolu, Suriye, İran ile Musul ve çevresinin kapsadığı bölge arasında dağlar ve çöller gibi doğal engeller yer alırken; Irak ile bölge arasında hiçbir coğrafi engel yoktur. Bu yüzden bölgeye sahip olan güç, bütün Irak toprakları üzerinde de etkinlik kurabilir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bölgenin stratejik önemini belirleyen tek neden elbette ki sadece coğrafi yapı değildir. Bununla birlikte sahip olduğu petrol yatakları ve bölgedeki etnik yapı da bunda etkendir. Bölgenin stratejik önemi Irak açısından öncelikle coğrafî konumu iken, bu öncelik İngiltere için petrol yatakları, Türkiye için de nüfus yapısıdır.