Sadullah Hatam

Öz Geçmiş

ORSAM bünyesinde dizgici olarak görev yapmaktadır.