Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'ye Etkileri Raporu, ORSAM, TESEV, AFAD, TOBB ETÜ, 09.01.2015


9.01.2015 tarihinde Prof. Dr. Ahmet İçduygu Moderatörlüğünde ORSAM ve TESEV Tarafından Hazırlanan "Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'ye Etkileri ve Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'ye Ekonomik Etkileri: Sentetik Bir Modelleme" Başlıklı Rapor Sunumu Doç.Dr. Şaban Kardaş,Sabiha Şenyücel Gündoğar, Oytun Orhan,Doç. Dr. Harun Öztürkler ve Doç. Dr. Türkmen Göksel'in katılımlarıyla TOBB ETÜ Sosyal Tesislerinde gerçekleşmiştir.