Körfez Yayınlar

Suudi Arabistan’daki Alim ve Yöneticiler Arasındaki Sembolik Bağlantı

Günümüz Suudi Arabistan Devleti’nde, ulema (dini âlimler) ve umera (politik yöneticiler) arasındaki bağlantı ve bu bağlantının etkisinin araştırıldığı bu makale hukuk ve politik antropoloji alanı içerisine giren bir araştırmadır. Araştırmanın temel konusu; Vahhabi anlayışına dayanan dini yorumların, günümüz Suudi Arabistan Devleti’ndeki politik atmosfere olan etkilerini, âlim ve yöneticiler arasındaki sembolik bağlantıyla analiz ederek açıklamaktır. Çalışma, ulema ve umera arasındaki güçlü ilişkide meydana gelen olumlu ve olumsuz tarihsel dönemlere odaklanarak, Suudi Arabistan’da hâkim olan Vahhabi anlayışıyla bağlantılı siyas-i şerriyye doktrininin devlet tarafından kullanımını örneklerle göstermektedir. Suudi Arabistan’ın kendine özgü siyas-i şerriyye anlayışında yönetim, yöneten ve yönetilenler arasındaki ilişkinin kuralları İslami temeller üzerine kurulmuştur ve bu bağlamda dini otorite ile politik otorite arasında iç içe geçmiş hiyerarşik bir güç yapısı bulunmaktadır.