Rapor

Trump’tan Biden’a ABD’nin Kuzey Afrika Politikası

Donald Trump’tan koltuğu devralan yeni ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak tarihinde Kongrede gerçekleşen yemin töreninin ardından görevine başlamıştır. Her biri farklı ajandalara ve dış politika önceliklerine sahip olan Kuzey Afrika ülkeleri de Biden yönetiminin muhtemel bölge politikalarını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda Trump yönetiminde ihmal edilen “değerler” üzerinden bir dış politika inşa edeceğini seçim kampanyası esnasında çokça vurgulayan Biden’ın Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas gibi farklı siyasi ve sosyal yapılara sahip ülkelerde izleyeceği politikaların da aynı ölçüde farklılık göstermesi beklenmektedir.

Bu bağlamda Biden, Sisi rejimini ülke içindeki muhaliflere karşı izlediği baskıcı tutumundan dolayı çokça eleştirmiş; seçim kampanyasının son dönemlerinde önceki ABD Başkanı Trump’ı Sisi’ye karşı verdiği tavizlerden ötürü suçlamıştır. Dolayısıyla Biden’ın Mısır politikaları, Sisi yönetiminin ülke içindeki insan hakları ve demokrasi arayışına ne yönde cevap vereceği ile doğru orantılı görünmektedir. Aynı şekilde, Cezayir ve Fas arasındaki Batı Sahra krizine müdahil olan Trump, başkanlığının son günlerinde Batı Sahra’da Fas’ın egemenliğini tanımış ve Biden yönetimine pimi çekilmiş bir bomba bırakmıştır. İki ülke arasındaki bu sorunlu meseleye ne şekilde yaklaşacağı, Biden yönetimini bekleyen önemli hususların başında gelmektedir. Benzer olarak, Tunus ve Cezayir’deki reform hareketlerini olumlu karşılaması beklenen Demokrat Başkan’ın Libya’ya yönelik angajmanını artırması kuvvetle muhtemel görülmektedir. Ek olarak, yeni ABD Başkanı’nın Trump yönetimine benzer şekilde Çin’in bölgede dengelenmesini önemli bir dış politika hedefi olarak görmesi beklenmektedir. Rusya’nın özellikle Libya ve Cezayir’de artan nüfuzunu öncelikli tehdit olarak görmesi beklenen ABD Başkanı Biden, bu bakımdan görevi süresince Rusya’ya daha ılımlı yaklaşan Trump’tan daha farklı bir yol haritası çizecektir.

Bu bilgiler ışığında raporun öncelikli amacı Biden’ın, Kuzey Afrika bölgesine yönelik muhtemel politikalarını bölge ülkeleri üzerinden detaylı olarak analiz etmektir. Sırasıyla Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas, sahip olduğu iç ve dış dinamikler bakımından değerlendirilmiş ve Biden yönetiminin bu ülkeler özelinde takip edeceği muhtemel yol haritası analiz edilmiştir.