Yuvarlak Masa Toplantısı

Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kulüpleri Panel Serisi-1: Doğu Akdeniz ve Libya Krizi

Libya ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler, gerek Ortadoğu’ya etkileri gerekse de Türkiye’nin dış politikasında önemli bir yer tutması bakımından Uluslararası İlişkiler disiplininde son dönemde sıkça ele alınan konuların başında gelmektedir. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerindeki Uluslararası İlişkiler bölümlerinin kulüplerinden öğrencilerin katılım sağlayabileceği panel programı ile birlikte, Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin hem bölgesel hem de Türkiye’ye yönelik yansımalarının neler olduğu değerlendirilecek ve muhtemel etkileri üzerine tartışılacaktır.

ORSAM’ın düzenleyeceği panel serilerinin ilk programı Libya Krizi ve Doğu Akdeniz olmakla birlikte, üniversitelerin Uluslararası İlişkiler kulüplerinden öğrenciler ile Ortadoğu ve Türkiye’nin dış politikasında önemli yer tutan konulara yönelik panel programları belli periyotlar şeklinde devam edecektir. 

 

Tarih: 28 Ocak 2021 Perşembe
Saat: 18.30
Yer: Online

İletişim: Her türlü iletişim için gencorsam@orsam.org.tr adresini kullanabilirsiniz.