Analiz

Unutulan Türkler: Lübnan'da Türk Varlığı

Lübnan’daki Türk varlığı konusu Türkiye kamuoyu tarafından neredeyse hiç bilinmeyen konulardan biridir. Bu boşluğu doldurmak amacı ile ORSAM olarak 10 Haziran–20 Haziran 2009 tarihleri arasında Lübnan’daki Türk varlığını tespit etmeye yönelik alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Raporun hazırlanması sürecinde tüm Türkmen köyleri ve diğer Türk unsurlar yerinde ziyaret edilmiş; köylerin yetkilileri, ileri gelenleri ve halk ile görüşmeler yapılmıştır.