Sempozyum-Kongre

10. Yılında Suriye Devrimi

Suriye devrimi Mart 2021 itibarıyla onuncu yıldönümüne girmiştir. Halk ayaklanması ilk aşamada Suriye halkının sivil ve meşru talepler ile sokaklara dökülmesi ile başlamıştır. Ancak Suriye rejimi soruna siyasi çözüm bulmak yerine sivil gösterileri güç yolu ile bastırmak yolunu seçmiştir. Bu da halk ayaklanmasının ülke geneline yayılmasına ve daha kitleselleşmesine yol açmıştır. Zaman içinde derinleşen kriz, bölgesel ve bölge dışı aktörlerin müdahil olduğu küresel bir soruna dönüşmüştür. Suriye krizi 10. yılında halen kısa vadede çözüm umudu vermemektedir. Ancak 2020 yılı ile beraber silahlı çatışmaların seviyesinde kritik bir düşüş yaşandığı söylenebilir. Buna rağmen siyasi çözüm konusunda halen gerçek bir ilerleme sağlanamamaktadır. Krize siyasi çözüm açısından Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde yürütülen Astana Süreci ve daha kapsayıcı bir platform olan Cenevre Süreci yürütülmektedir. Astana üçlüsünün çabaları sayesinde Suriyelilerin oluşturduğu bir Anayasa Komitesi oluşturulmuş ancak Komite henüz Suriye’nin geleceğini şekillendirecek yeni anayasa konusunda anlamlı bir ilerleme sağlayamamıştır. Bunun yanı sıra sahada da İdlib, Fırat’ın doğusu gibi sorun alanları, IŞİD ve YPG/PKK terör örgütlerinin oluşturduğu güvenlik tehditleri söz konusudur. Bunun yanı sıra, insanlık tarihinin belki de en ağır insani krizlerinden biri de yine Suriye özelinde yaşanmaya devam etmektedir.

ORSAM Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, Suriye devriminin 10. yılında geldiği noktayı ve Suriye krizinin bundan sonraki aşamalarını tartışmak üzere Suriyeli ve Türk akademisyen, araştırmacı ve gazetecilerin katılım sağlayacağı iki gün süreli çevrimiçi bir sempozyum düzenleyecektir. Sempozyumda Suriye krizinin mevcut durumu ve geleceği; siyasi, askeri, ekonomik, hukuki, sosyal ve insani boyutları ile ele alınacaktır.

Toplantı Programı

Toplantı dilleri Türkçe ve Arapçadır. Türkçe, Arapça ve İngilizce simültane tercüme yapılacaktır.

17 Mart 2021, Çarşamba

11:00 – 11:10              Açılış Konuşması: Ahmet Uysal, ORSAM Başkanı

11:10 – 11:30              Onur Konuşmacısı: Nasır Hariri, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı

11:30 – 13:00              Birinci Oturum: Suriye Krizine Siyasi Çözüm Çabaları

Moderatör: Oytun Orhan, ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü
Konuşmacılar:
Hadi al-Bahra, Suriye Anayasa Komisyonu Muhalefet Eşbaşkanı
Ahmet Toma, Astana Suriye Muhalefeti Delegasyonu Başkanı
Cengiz Tomar, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili

13:00 – 14:00              Ara

14:00 – 15:30              İkinci Oturum: Suriye Krizini Tanımlamak: Araştırma Merkezleri Bakışı

Moderatör: Ahmet Uysal, ORSAM Başkanı
Konuşmacılar:
Samir Seifan, Harmoon Araştırmalar Merkezi Başkanı
Murat Yeşiltaş, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü
Maan Talla, OMRAN Araştırma Merkezi Kıdemli Araştırmacı

15:30 – 17:00              Üçüncü Oturum: Suriye’de Güvenlik Ortamı

Moderatör: Navar Şaban, OMRAN Araştırma Merkezi/ORSAM
Konuşmacılar:
Ömer Özkızılcık, SETA Güvenlik Çalışmaları
Muhsin Mustafa, Carnegie Ortadoğu Araştırma Merkezi
Mehmet Emin Cengiz, Al Sharq Forum

18 Mart 2021, Perşembe

10:00 – 11:30              Birinci Oturum: Suriye Krizinde Dış Aktörlerin Rolü

Moderatör: Dr. İsmail Numan Telci, ORSAM Başkan Yardımcısı
Konuşmacılar:
Bassam Barabandi, Middle East Institute
Oytun Orhan, ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü
Sabir Askeroğlu, İran Araştırmaları Merkezi (İRAM)
Muhammed Abdulmecid, İran Araştırmaları Merkezi (İRAM)

11:30 – 13:00              İkinci Oturum: Suriye Krizinin Ekonomi Boyutu

Moderatör: Murat Aslan, İRAM Başkan Yardımcısı
Konuşmacılar:
Karam Shaar, Middle East Institute
Abdulnasser Jasem, Mardin Artuklu Üniversitesi
Bedir Mustafa, Suriyeli Araştırmacı
Halit Tekavi, Jusoor Araştırma Merkezi

13:00 – 14:00              Ara

14:00 – 15:30              Üçüncü Oturum: Suriye Krizinde Medyanın Rolü

Moderatör: Ömer Şeyh İbrahim, Suriyeli Gazeteciler Derneği Başkanı
Konuşmacılar:
Maan al-Khader, Al Jazeera
Turan Kışlakçı, Türk Arap Medya Derneği Başkanı (teyit edilecek) 
Samir al-Matar, Suriye Gazeteciler Derneği Başkanı
Saba Medawar, Arab TV

15:30 – 17:00              Dördüncü Oturum: Suriye Krizinin İnsani ve Sosyal Boyutu

Moderatör: Samir al-Abdullah, ORSAM Levant Çalışmaları
Konuşmacılar:
Fahmi al-Ahmad, Suriye Gurbetçi Tabipler Birliği (SEMA)
İHH Temsilcisi 
Rahaf Dughli, Lancaster Üniversitesi
Fatih Shaban, Barış İnşası Akademik Merkezi Müdürü

17:00 – 17:30              Kapanış

Oytun Orhan, ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü
Prof. Dr. Ahmet Uysal, ORSAM Başkanı

17 Mart Canlı Yayın Linki: https://youtu.be/NqmVtY3gQyo
18 Mart Canlı Yayın Linki: https://youtu.be/1kv35NGY3bM