Toplantı Tutanaklar

2. İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI ORSAM PANELİ

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından 2-4 Kasım 2016 tarihlerinde 2. İstanbul Güvenlik Konferansı gerçekleştirilmiştir. Konferansın 2. gününde ise ORSAM bir panel düzenlemiştir. “Ortadoğu Güvenlik Sorunu ve Türkiye” başlıklı panelin moderatörlüğünü ORSAM Başkanı Doç. Dr. Şaban Kardaş üstlenirken, ORSAM misafir araştırmacısı Bedi Çelik “Türkçe Konuşan DAEŞ Destekçileri Üzerine Analiz”, ORSAM araştırma asistanı Sertaç Canalp Korkmaz “Terör ve İnternet: DAEŞ Merkezli Bir İnceleme”, ORSAM araştırmacısı Oytun Orhan “Suriye İç Savaşı ve Türkiye”, ORSAM misafir araştırmacısı Göktuğ Sönmez “Radikalleşme, Şiddete Varan Aşırıcılık ve Türkiye’nin Mücadelesi” ve ORSAM araştırmacısı Bilgay Duman ise “Irak’ta Çatışma Dinamikleri ve Güvenlik Dengesi” başlıklı çalışmalarını sunmuşlardır.

ORSAM misafir araştırmacısı Bedi Çelik “Türkçe Konuşan DAEŞ Destekçileri Üzerine Analiz” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. Çelik, yurtdışında Twitter kullanıcı DAEŞ destekçileri üzerine yapılmış onlarca çalışma bulunduğunu, bu yüzden de Türkçe konuşan DAEŞ destekçilerini analiz etmeye yönelik bir çalışmanın ihtiyaç haline geldiğini belirtmiştir. Çelik tarafından gerçekleştirilen sunumda seçilmiş tarih aralıklarında atılan tweetlerin sonucu aktarılmış ve yapılan incelemede DAEŞ destekçilerinin öncelikli gündeminin PKK terör örgütü olduğu ifade edilmiştir. Bu destekçilerin tweetlerinin ise ağırlıklı olarak mobil cihazlardan atıldığı belirtilerek, internetin ve teknolojinin terör örgütlerinin elinde ne şekilde kullanılabildiği konusunda dinleyicilere veriler sunulmuştur.

ORSAM araştırma asistanı Sertaç Canalp Korkmaz tarafından gerçekleştirilen “Terör ve İnternet: DAEŞ Merkezli Bir İnceleme” başlıklı sunumda ise terör ve internet arasındaki ilişkiye değinilerek, internet dünyasında yaşanan gelişmelerin terör örgütleri tarafından yakından takip edildiği belirtilmiştir. Terör örgütlerinin internet ile birlikte neredeyse sıfır maliyetli propaganda imkanına kavuştuğunu belirten Korkmaz, DAEŞ’in farklı dillerde yayınladığı dergileri ise internet altyapısını kullanarak milyonlarca kişiye ulaştırabildiğini ifade etmiştir.

ORSAM araştırmacısı Oytun Orhan tarafından gerçekleştirilen “Suriye İç Savaşı ve Türkiye” başlıklı sunumda ise Suriye iç savaşının ulusal bir mesele olarak ortaya çıktığı, ancak gelinen nokta itibariyle bölgesel ve uluslararası bir sorun haline geldiği belirtilmiştir. Orhan, Suriye iç savaşındaki aktör çeşitliliğinin ilk etapta basit bir denklem olarak ortaya çıkmasına rağmen, gelinen noktada oldukça karmaşık bir yapı arz ettiğini söylemiştir.

ORSAM misafir araştırmacısı Göktuğ Sönmez “Radikalleşme, Şiddete Varan Aşırıcılık ve Türkiye’nin Mücadelesi” başlıklı sunumunda öncelikle radikalleşmenin ve şiddete varan aşırıcılığın kavramsal boyutuna değinmiştir. Ardından ise radikalleşme sürecinin dinamiklerine ve bu süreçte dinin etkisine değinmiştir. Hem Avrupa’da meydana gelen terör saldırılarının hem de dünya üzerinde yaşanan savaşların çok küçük bir kısmının dini motivasyon ile gerçekleştirildiğini belirten Sönmez, Müslümanlara yönelik ortaya konan söylemlerin realiteyle uyuşmadığını ifade etmiştir. Türkiye’nin de hem radikalleşme hem de terörle mücadelede aktif bir rol üstlendiğini belirten Sönmez, bu noktada sınırlarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını, yabancı terörist savaşçı (YTS) hareketliliğinin azaltılmasına dair önemli adımlar atıldığını ve hapishanelerde radikalleşmeye karşı mücadele edildiğini vurgulamıştır.

ORSAM araştırmacısı Bilgay Duman ise “Irak’ta Çatışma Dinamikleri ve Güvenlik Dengesi” başlıklı sunumunda günümüzde Irak topraklarında yerel, ulusal ve bölgesel düzeyde pek çok farklı çatışma dinamiğinin bulunduğunu ve Irak’taki merkezi hükümetin güçsüzlüğünün de bu çatışma dinamiklerinin çoğalmasına sebep olduğunu belirtmiştir. Duman ayrıca, Irak genelinde ortaya çıkan güvenlik boşluğunun Şii milisler, Haşdi Şaabi, DAEŞ terör örgütü, peşmerge, Irak ordusu gibi farklı aktörlerce doldurulmaya çalışıldığı belirtmiştir. Bu aktörler arasındaki mücadelenin de hem Irak hem de bölge ülkeleri için ciddi tehditler oluşturduğunu vurgulamıştır.

Yukarıda özetlenmeye çalışılan sunumların tam metinlerini okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz.