Toplantı Tutanaklar

SIĞINMACILARIN SORUNLARI VE GELECEKLERİ ÇALIŞTAYI

Ankara’da faaliyet gösteren Güneydoğum Derneği, Ankara Ticaret Borsasının ev sahipliği ve desteğiyle 12 Mayıs 2016 tarihinde “Sığınmacıların Sorunları ve Gelecekleri” konulu bir çalıştay düzenledi. Çalıştaya, başta AFAD ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olmak üzere konu ile ilgili kamu kurumları ve Bakanlıklardan yetkililer, çeşitli üniversitelerden konunun uzmanı akademisyenler, yoğun olarak sığınmacı ağırlayan illerin yerel yetkilileri, araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)’ den temsilciler katıldı. Çalıştayda başta Suriyeliler olmak üzere Türkiye’deki sığınmacıların sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) çalıştaya, tartışmalara zemin hazırlayacak ve göçmen sorununu uluslararası ilişkiler, siyaset ve sosyo-ekonomik nedenleri, sonuçları ve politika önermelerinin tartışıldığı bir oturum düzenleyerek katkı sundu. Elinizdeki çalışma bu oturumun notlarını içermektedir.

ORSAM oturumunun ilk sunumunda Profesör Dr. Harun Öztürkler “Türkiye’de Suriyeli Göçmenler; Ekonomik Bir Değerlendirme” konulu bir bildiri sundu. Bu bildiride öncelikle göçmen ekonomisi ile ne kastedildiği, göçmen ekonomisinin çalışma konusuna nelerin girdiği, göçmenlerin göç kararlarının neler olduğu, farklı karar süreçlerinin göç edilen ülke ve göçmenlere ev sahipliği yapan ülkedeki sosyo ekonomik etkileri ve ekonomi politikası önerilerine yer verdi. İkinci bildiride ORSAM Araştırmacısı Oytun Orhan, “Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyelilerin Durumu” konulu bir bildiri sundu. Orhan bildirisinde Suriyeli göçmen sorunun dünyadaki göç akımlarının en büyüğü olduğuna, ayrıca diğer göçmen akımlarından farklı olarak birkaç ülkeyi değil, Ortadoğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere, Avrupa’yı ve dünyanın bir çok diğer ülkesini etkilediğine vurgu yaptı. Orhan, Suriyeli göçmen sorunu özellikle komşu dört ülke, Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak bağlamında ve nüfus yoğunluğu, bu ülkelerde göçmenler için yapılan harcamaların ve kaynakların göreli büyüklükleri, mevcut hizmetler, çözümler ve politika önermeleri çerçevesinde somut bir değerlendirmeye tabi tuttu. ORSAM oturumunun son bildirisini TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. TAKDİM Dr. Başak Yavcan sundu. Yavcan, “Suriyeli Sığınmacılar ve Entegrasyonun Önemi” konulu bildirisinde, Suriye krizinin çok uzun sürmesi nedeniyle Suriyeli göçmenlerin Türkiye’de ve gittikleri diğer ülkelerde büyük ölçüde kalıcı olduklarının kabul edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yavcan, göçmenlerin kalıcı olduklarının kabulünün, sosyal, siyasal ve ekonomik entegrasyon süreçlerinin planlanması ve zaman geçirmeden uygulanmaya konulmasının zorunlu kıldığını somut argümanlar çerçevesinde ortaya koydu.

Suriyeli sığınmacılar sorunun farklı veçhelerinin ele alınmasını mümkün kılan bu oturum konuyla ilgili uzmanlara faydalı olacağı düşüncesiyle, tutanak olarak da yayınlanmaktadır. Keyifli okumalar dileriz.