Abdennour Toumi

Öz Geçmiş

Gazeteci ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde Kuzey Afrika Çalışmaları Uzmanı olan Abdennour Toumi, doktora derecesini Fransa’daki Toulouse Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında aldı. Ulusal Türk gazetesi Daily Sabah English gazetesinde yazıları yayınlanmaktadır.Ortadoğu ve Kuzey Afrika Çalışmaları Bölümü’nde Portland Community Col-lege’da öğretim görevlisi olarak çalıştı. Aynı zamanda da Portland State Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nin üyesiydi. Kuzey Afrika’nın sosyo-politik mutasyonları, Türkiye’nin bölgedeki rolü, göçmenler sorunu ve Kuzey Afrika diasporasının Fransa’daki etkileşimleri gibi konular üzerine yoğunlaşmaktadır. Eski Maghreb & France Arab Daily News Muhabiri: Chicago, IL, ABD. Avrupa Arap Dili Öğretimi Gözlemi (OEELA), Paris, Fransa ve Arap-Amerikan Gazeteciler Derneği (AAJA), Chicago, lL, ABD üyesidir.

CEZAYİR’İN ÖNLEYİCİ VE AKTİF LİBYA POLİTİKASI?

CEZAYİR’İN ÖNLEYİCİ VE AKTİF LİBYA POLİTİKASI?

CEZAYiR MİZAB VADiSi ÜZERiNDEKi TOPLUMSAL ÇEKiŞME

CEZAYiR MİZAB VADiSi ÜZERiNDEKi TOPLUMSAL ÇEKiŞME

SOSYO-POLİTİK GERÇEKLİKTEN KİMLİK KRİZİNE CEZAYİR’DE İSLAMİ HAREKET

SOSYO-POLİTİK GERÇEKLİKTEN KİMLİK KRİZİNE CEZAYİR’DE İSLAMİ HAREKET

CEZAYİR'DEKİ SON OSMANLI VALİSİ: ELHAC AHMED BEY VE DİRENİŞİ

CEZAYİR'DEKİ SON OSMANLI VALİSİ: ELHAC AHMED BEY VE DİRENİŞİ

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Yoğunlaşan Türkiye Aktivizmi ve Yansımaları

ORSAM Afrika Masası Uzmanı Abdennour Toumi’nin Dzeir World adlı Paris merkezli online gazeteye röportaj vermiştir