Faraidoon Salih Hama

Öz Geçmiş

Faraidoon Salih Hama, 2001 yılında Salahaddin Üniversitesi (Erbil) Hukuk ve Siyaset Fakültesinden mezun olmuştur. 2002-2005 yılları arasında İletişim ve Ulaştırma Bakanlığı Medya Dairesi Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2007 yılında Al-Nahrain Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesinde (Bağdat) Uluslararası Siyaset alanında yüksek lisans eğitimini “Amerikan Dış Politikasının Gerçekçilik Teorisi Perspektifinden Analizi: Örnek Olay Çalışması Olarak George W. Bush Yönetimi” adlı teziyle tamamlamıştır. 2008 yılından bu yana Süleymaniye Üniversitesi akademik kadrosunda yer alan Hama, araştırma asistanı olarak başladığı göreve öğretim görevlisi olarak devam etmektedir.  2015 yılında İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora yapmak üzere YTB'den burs almıştır. Şubat 2021'de sunulacak olan doktora tezi “IKBY Bağımsızlık Referandumu’nun Bölgesel Yönetim, Irak ve Bölge İlişkilerine Etkisi” başlığı taşımaktadır. Hâlihazırda ORSAM bünyesinde Irak Çalışmaları Koordinatörlüğü araştırma asistanı olarak görev yapmaktadır.