Irak Yayınlar

George W. Bush Döneminde Amerika’nın Askeri Stratejisi (2001-2009)

George W. Bush, ABD başkanlığına getirildiğinde ideolojik etkiler nedeniyle dünyayı değiştirmek için ilahi bir plan kapsamında bu göreve getirildiğini düşünmekteydi. Neo-muhafazakâr eğilime sahip ABD’li politikacılar seçim kampanyalarından yönetime gelmesine kadar geçen süre zarfında kendisine destek vermişlerdir. Hatta Bush’un yönetimde kaldığı yıllarda ABD imparatorluğunun dünyaya hükmettiğine dair inançları doğrultusunda ABD’nin dünyada rakibinin olmaması için güç kullanmaktan, zorlayıcı diplomasiler yürütmekten ve savaşları önleyici tedbirler almaktan geri durmamışlardır. 11 Eylül 2001 saldırılarında ise Bush yönetimi, ideolojik projeler kapsamında yeni stratejik düzenlemelerle saldırılara karşılık vererek iktidar planlarını hayata geçirmek için tarihi bir fırsat yakalamıştır. Bu bağlamda önce Afganistan’a, sonra da Irak’a savaş başlatmıştır. Ancak ABD, tüm gücüne rağmen bu iki savaşta da hedeflerine ulaşamamıştır. Dolayısıyla ABD’nin yürüttüğü askeri politika, üstesinden gelemediği faktörler ve engeller nedeniyle resmi bir zafer elde etme konusunda başarı sağlayamamıştır.