Hüsna Taş Yetim

Öz Geçmiş

Lisans eğitimini 2009-2012 döneminde Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında tamamladıktan sonra 2012 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede 2015 yılında tamamlayan Taş Yetim, 2017’de Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü “Terör ve Güvenlik Çalışmaları” bölümünde YÖK 100/2000 bursiyeri olarak doktora eğitimine başladı. Şubat 2021’de Prof. Dr. Ali Balcı danışmanlığında “Türkiye’nin Amerikan Hiyerarşik Düzeni ile Krizi (1964-75): Dış Politikada Otonomi Arayışı” başlıklı doktora teziyle mezun olan Taş Yetim misafir doktor olarak bazı dersler vermekte ve Türk dış politikası, uluslararası siyaset, hiyerarşi teorisi, Türkiye-ABD İlişkileri ve ittifak teorileri üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.