Ida Bary

Öz Geçmiş

Gazze İslam Üniversitesi İktisat ve Siyaset Bilimi bölümünden mezun olmuştur. İki yüksek lisans derecesine sahip olan Bary, birincisini Fulbright bursu alarak gittiği ABD’de Kansas Eyalet Üniversitesinde, ikincisini ise Norveç’te Uluslararası Kalkınma alanında yapmıştır. Doktorasını Birmingham Üniversitesinde uluslararası politika alanında yapmış olup doktora tezi “Uluslararası Arabuluculukta Düşük Kaldıraçlı Devletler: Katar ve Norveç Arasında Bir Karşılaştırma” hakkındadır. Başta Uluslararası Af Örgütü olmak üzere birçok uluslararası kuruluşta çalışmıştır. Harvard Kennedy Okulu Belfer Bilim ve Uluslararası İlişkiler Merkezinin Uluslararası Güvenlik Programı kapsamında “Arap Kışında Müslüman Kardeşler” başlıklı bir kitaba araştırmacı ve editör olarak katkıda bulunmuştur. Müslüman Kardeşler teşkilatında kadınlar, cihatçı savaş ekonomisi gibi birçok araştırma çalışmasına katılmıştır. Araştırma alanları arasında uyuşmazlık çözümü, uluslararası ara buluculuk, İslami hareketler, Filistin-İsrail çatışması ve Yemen çatışması yer almaktadır. 

KUDÜS İNTİFADASI’NDA HAMAS’IN ROLÜ VE İSRAİL’E YÖNELİK MEYDAN OKUMALAR

KUDÜS İNTİFADASI’NDA HAMAS’IN ROLÜ VE İSRAİL’E YÖNELİK MEYDAN OKUMALAR

Biden’ın Yemen’e Dair Kararları: Barışa Doğru Bir Adım mı Yoksa İran’a Verilen Bir Taviz mi?

“Bu savaş sona ermeli… Yemen'deki savaşta operasyonlara sağlanan tüm Amerikan desteğini, ilgili silah satışları da dâhil o...