Liderlik ve Kişisel Gelişim

Irak Türkmenleri için Kişisel Gelişim ve Liderlik Okulu Seminerleri

Amaç
Irak tarihi boyunca bir devlet politikası olarak görmezden gelinen Türkmenler, 2003 sonrası süreçte de ülkede oluşan yeni düzende yerini alamamışlardır. Bu durumun oluşmasında Irak’taki istikrarsızlık, mezhep çatışması, şiddet, siyasi çekişmeler gibi faktörlerin yanı sıra Türkmenlerin kurumsal kapasitelerinin, kişisel imkân ve kabiliyetlerinin zayıf olmasının da payı olduğunu söylemek mümkündür. Irak’taki mevcut şartlar ve Türkmenlerin kısıtlı imkânları da düşünüldüğünde, özellikle Türkmen gençlerin yetişmesi ve kişisel imkân ve kabiliyetlerini arttırmaları konusunda uygun bir zeminin olmadığı da görülmektedir. Bu noktada Türkmenlerin kişisel gelişimine katkı sunulması, eğitim noktasında yeni fırsatlar yaratılması Irak’taki Türkmen varlığının korunmasında büyük fayda sağlayacaktır. Özellikle Türkmenlerin Irak siyasetindeki pozisyonları ve aralarından çıkan lider eksikliği dikkate alındığında, Türkmen gençlerin kişisel gelişim ve liderlik konusunda eksikliklerinin giderilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla ORSAM bünyesinde ilgili konuların uzmanları tarafından online seminerler düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Irak’ta son dönemde önemli siyasi ve toplumsal gelişmelerin yaşandığı ve bu gelişmelerin ciddi dönüşümleri beraberinde getirebileceği düşünüldüğünde, Türkmenlerin gerek mevcut durum içerisinde gerekse de olası senaryolara karşı pek çok açıdan kendilerini geliştirmeleri bölgedeki varlıkları için kritik bir anlam ifade etmektedir. Bu kapsamda alanında yetkin akademisyen ve uzmanların vereceği seminerler neticesinde Türkmenlerin liderlik ve kişisel gelişim noktasında kendilerini geliştirebilmeleri için önemli bir fırsat yaratılmış olacaktır. Dolayısıyla bu program ile birlikte Irak toplumu içerisinde daha itibarlı, daha etkin ve kapasitesi daha yüksek bir Türkmen toplumu yaratılmasına; mevcut Türkmen kurumlarına destek rolü oynayacak ve ardından bu kurumlarda görev alabilecek bir kadro oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Metodoloji
Sekiz uzman ve akademisyen tarafından kişisel gelişim ve liderlik konuları doğrultusunda farklı dersler verilecek olup program kapsamında yukarıda belirtilen on adet ders ismi belirlenmiştir. Ders içeriklerine göre bazı dersler birden fazla akademisyen tarafından online platformda verilecektir. Ayrıca çeşitli sunumlar ile eğitim programı görsel olarak da desteklenecektir.

Seminer Programı


Başvuru Tarihleri:
1 Aralık - 18 Aralık 2020
İletişim: egitim@orsam.org.tr​
Program Tarihleri
25 Aralık 2020 – 23 Ocak 2021 (Her Cuma ve Cumartesi günleri saat 18.30 – 20.00)
Platfrom
Zoom