Liderlik ve Kişisel Gelişim

Türkmen Gençler için Liderlik ve Kişisel Gelişim Programı

Türkmenler Irak’ta Araplar ve Kürtlerden sonra üçüncü asli unsur, Suriye’de de ve Filistin’e kadar yayılan bölgede hatırı nüfusları vardır. Irak’ta Baas döneminde ciddi baskı altında tutulmalarına karşılık 2003’teki ABD işgalinden bu yana siyasi ve sosyal taleplerinde ciddi bir iyileşme olmamıştır. Suriye’deki iç savaşta da çoğu yurtlarından edilmişlerdir. Türkmenler bulundukları ülkelerde siyasi ve ekonomik süreçte yaşadıkları sıkıntıların yanısıra kurumsal kapasitelerinin zayıf olması onların etkinliğini azaltmaktadır.

Bölge ülkelerindeki mevcut şartlar ve iç yetersizlikleri düşünüldüğünde özellikle Türkiye’de bulunan Türkmen gençlerin yetişmesi ve kişisel yeterliliklerini arttırmaları gerektiği açıktır. Türkmen gençlerin eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sunulması Irak’taki (diğer ülkelerdeki) Türkmen varlığının korunması hem bölgedeki Türkmen etkinliğinin artırılmasına hem de Türkiye ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine büyük fayda sağlayacaktır. Bu amaçla, ORSAM ve YTB müştereken, liderlik ve kişisel gelişim programı düzenleyecektir.

Program tarihi: 22 Mart - 17 Mayıs 2019

Program saatleri: Cuma günleri 18:00 - 20:00

Son Başvuru tarihi: 18 Mart 2019

Yer: ORSAM, Ankara 

Başvuru Formu