Analiz

Irak’ta 2022’de Yaşanan Gelişmeler ve 2023’ten Beklentiler

2022 yılı Irak için siyasi, askerî, ekonomik ve sosyal gelişmelerin yoğun olduğu bir zaman dilimi olmuştur. 10 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen Irak parlamento seçimlerinin ardından yürütülen hükûmet kurma süreci, bu süreçte yer alan siyasi aktörlerin tutumları, geçici Irak hükûmetinin otoritesini sarsan sokak hareketleri ve yeni hükûmetin kurulması Bağdat hükûmetinin iç politika ajandasını doldururken; Irak’ın uluslararası diyalog ve diplomatik kanal arayışları, İran ve Türkiye’nin Irak’ın kuzeyine yönelik operasyonları gibi gelişmeler Irak’ın bölgesel ve uluslararası politikasında ön plana çıkmaktadır. Diğer taraftan petrol ve doğal gaz çalışmaları başta olmak üzere yeni projeler konusunda yaşanan gelişmeler, bütçe sorunu ve Gıda Güvenliğine Acil Destek Yasası, Bağdat-Erbil arasında yaşanan bütçe sorunu, yolsuzlukla mücadele, döviz krizi gibi konular 2022 yılında Irak’ın gündeminde olan ekonomik meseleler olarak kayda geçmiştir. Askerî olarak ise Şii milis gruplar arasında çatışmaya varan anlaşmazlıkların yaşanması, sokak hareketleri ve milis grupların bu hareketlere etkisi, Irak’a yapılan sınır ötesi operasyonlar, PKK ve IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin Irak’ta yarattığı sorunlar, üst düzey güvenlik ve istihbarat personeli atamaları ve güvenlik bürokrasisinde yapılan değişiklikler ön plana çıkmaktadır. Bu çerçevede çalışmada, belirtilen zaman diliminde Irak’ta yaşanan gelişmeler ele alınmış ve 2023 yılına dair beklentiler ve öngörüler değerlendirilmiştir.