Yusuf Can Ayaz

Öz Geçmiş

Lisans derecesini Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden almasını müteakip Millî Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Bölümünde yüksek lisans çalışmalarına başlamıştır. “Terörizmle Mücadelenin İstihbarat Topluluğunun Dönüşümüne Etkisi: ABD Örneği” başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Hâlihazırda Polis Akademisi Uluslararası Güvenlik Bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Güvenlik başta olmak üzere devlet dışı silahlı aktörler, istihbarat, ayaklanma ve terörizm gibi konular üzerine çalışmalarını yürütmekle beraber, Ortadoğu ve Irak coğrafyasına yönelik araştırmalar yapmaktadır. ORSAM bünyesinde Irak Çalışmaları Araştırma Asistanı olarak çalışmaktadır.

İyi düzeyde İngilizce, temel düzeyde Rusça bilmektedir.