Ortadoğu Etütleri Haziran / Cilt:12 / Sayı:1

İran Dış Politikasında Kamu Diplomasisinin Kullanımı

Uluslararası alandaki gelişmeler ve devlet dışı aktörlerin artan gücü diplomaside değişimlere neden olmuş ve kamu diplomasisi dış politikanın vazgeçilmez unsurlarından birisi hâline gelmiştir. Bu anlamda günümüzde hükûmetler, diğer ülkelerin halkları ile iletişim kurmak ve etkilemek için kamu diplomasisi bağlamında bazı politik hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadır. Uluslararası kamuoylarını ve gündemi etkileme becerisinin önem kazanmasıyla günümüzde pek çok ülke, insanların düşüncelerini etkilememek için kamu diplomasisinin kullanılmasının önemini fark etmiş ve bu nedenle bu alanda çok çeşitli faaliyetler düzenlemiştir. İran İslam Cumhuriyeti de yumuşak güç kaynaklarına dayanarak, birçok ülke gibi, kamu diplomasisine ihtiyaç duymuştur. Bu makalede İran’ın kamu diplomasi politikası değerlendirilerek, kamu diplomasisinin İran dış politikasının da uygulanmasında ne kadar etkili olduğu incelenecektir.