Levant Yayınlar

Filistin Çıkmazında Çözüm Arayışları: Almanya-Türkiye Arabuluculuğu

Filistin çıkmazı, yaklaşık bir asırdır çözüm bulunamamış bir çatışma alanıdır. Kudüs’ün de içerisinde yer aldığı bu coğrafyanın üç büyük din tarafından kutsal sayılması, bölge tarihinin çok eskilere dayanması, küresel birçok faktörün sorunun içinde yer alması Filistin-İsrail çatışmasını çok boyutlu hâle getirmiş, bu sebeple yüzlerce akademik çalışma yapılmıştır. Bu çalışma da onlardan biri olmakla birlikte sonuç almaya dönük teşvik ve tavsiyeler içermekte, barışın yapı taşlarının nasıl oluşturulması gerektiğine yönelik farklı bakış açıları sunmaktadır. Bununla birlikte tarihsel detaylara girmekten kaçınılmış ve Almanya-Türkiye arabuluculuğunun Filistin çıkmazındaki kalıcı barışa nasıl katkı yapabileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Makalede de belirtildiği üzere Almanya ve Türkiye’nin hem kendi aralarında hem de çatışan her iki tarafla iletişim içerisinde olması şarttır. Buna ilaveten muhtemel barış müzakerelerinde Almanya’nın İsrail’i, Türkiye’nin de Filistin’i ikna ederek arabuluculuk yapabilecekleri öngörülmektedir. Almanya-Türkiye ikilisinin çatışan aktörlere müdahale edebilme yetileri, taraflar üzerindeki nüfuzları, global ölçekteki kredibiliteleri, ortak kültürel geçmişleri vb. birçok faktörü doğru şekilde değerlendirip barışa nasıl fayda sağlayabilecekleri gösterilmeye çalışılmıştır. Öyle ki ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararıyla son dönemde tarafsızlığını yitirmiş olması, bölgesel bir güç olan Türkiye ve AB’nin lokomotif gücü Almanya’ya olan ihtiyacı belirginleştirmiştir. Bu çalışmada bugünden yarına bir barış beklenmemektedir, fakat çalışmanın Filistin çıkmazında kalıcı