Bakış

IŞİD Operasyonları Sonrası Irak’ta İnsani Durum, Türkmenler Ve Türkiye’nin Irak’a Yaptığı İnsani Yardımlar

Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) 2014 yılı içinde Irak’ta neden olduğu istikrarsızlık, Haziran ayı başlarında etkisini arttırmış ve 10 Haziran 2014 tarihinde Irak’ın en büyük ikinci şehri olan Musul’un IŞİD’in eline geçmesiyle doruk noktasına ulaşmıştır. IŞİD’in yarattığı bu kaos ortamı Irak’ta yüz binlerce sivilin evlerini, şehirlerini terk etmesine neden olmuştur. Irak’ta yaşanan bu insani drama komşu ülke Türkiye sessiz kalmamış hatta ilk yanıt veren ülke olmuştur. Türkiye tarafından yapılan insani yardımlar ırk, din, dil farkı gözetilmeksizin yerlerinden edilen bütün Iraklılara gönderilmiştir. Bu noktada Irak’taki Türkmenlere de Türkiye’den bazı yardımlar gitmiştir. Bu değerlendirmede IŞİD’in Irak’ta 2014 yılının başından beri yapmış olduğu operasyonlara ve bu operasyonlar sonucu Iraklı Türkmenlerin ülke içindeki göçlerine değinilecektir. Bu göçler sonrası Türkiye’nin bölgeye ve Türkmenlere yapmış olduğu insani yardımlar anlatılmaya çalışılacaktır. Son olarak yaşanan bu insani krize müdahale noktasında göçmenlerin de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, yapılan yardımların dışında hangi hususlara önem verilmesi konusunda öneriler sunulacaktır.