Analiz

Japonya ve Türkiye: İnsani Güçler

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) 24 Kasım 2016 tarihinde T.C. Dış İlişkiler Başkanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Ankara’daki Japonya Büyükelçiliği’nin desteğiyle “Japonya ve Türkiye: İnsani Güçler” başlıklı bir sempozyum düzenlemiştir.

Bu sempozyum Türk ve Japon düşünce kuruluşları arasında süregelen diyaloğun bir devamı niteliğindedir. Bu sempozyum serisi 2014 yılında Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin 90. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenmeye başlanmıştır. İlk ortak sempozyum Japonya ve Türkiye: Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz? başlığı altında düzenlenmiş ve bu sempozyumda ikili ilişkiler ele alınmıştır. Ayrıca ORSAM Japonya-Türkiye ilişkilerinin küresel boyutuna ve çeşitli bölgesel ve küresel konularda işbirliği olanaklarına ışık tutmak amacıyla 1 Mart 2016 tarihinde yine Japonya Büyükelçiliği desteğiyle “Küresel İlişkiler Üzerine Türkiye-Japonya Diyaloğu” başlıklı ikinci bir sempozyum düzenledi. Bu raporda sunulan üçüncü sempozyum ise diyaloğu daha üst bir düzeye taşımakta, Türkiye ve Japonya’nın “insani diplomasilerine” özellikle Afrika kıtasındaki uygulamalara odaklanarak yaklaşmaktadır. Önceki sempozyumların sonuçlarına ORSAM’ın internet sitesinden “ORSAM Rapor No:193” ve “ORSAM Rapor No: 207” isimleri altında ulaşılabilir.

Okumakta olduğunuz bu rapor ise üçüncü sempozyum süresince yapılan konuşmaların bir derlemesi ve değerlendirmesidir. Bu sempozyum ve raporun düzenlenmesine verdikleri sonsuz destek için T.C. Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığı’na, T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne (SAM) ve özellikle de Ankara’daki Japonya Büyükelçiliği’ne en içten takdirlerimizi sunuyoruz. Bu seneki etkinliğimize TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi de oldukça cömert desteklerini sunmuştur. Bu kurumların desteği ve yardımı etkinliğin düzenlenmesinde büyük rol oynamıştır. Bunun yanı sıra sempozyuma gelerek büyük ilgi gösteren katılımcılar, örneğin Ankara’daki birçok üniversiteden gelen akademisyenler, diplomatik misyon temsilcileri, devlet kurumları, araştırma merkezleri, Ankara’da yaşayan Japon vatandaşları, çok sayıda üniversite öğrencisi ile Japonya ve Türkiye’nin dış ilişkilerine ve uluslararası politikalarına ilgi duyan kişilerin gösterdiği yüksek seviyeli ilgi dolayısıyla onlara da en derin minnettarlığımı sunmayı borç bilirim.