Analiz

Kazakistan Siyasi Sisteminin Gelişimi: 2012 Parlamento Seçimleri

Kazakistan Cumhuriyeti’nde 15 Ocak 2012 tarihinde yapılan parlamento seçimleri sözkonusu ülkenin demokratikleşmesi yolunda attığı önemli bir adımdır. Ayrıca, bu yeni gelişmeler Kazakistan toplumunun siyasi açıdan yenilenme sürecinin başladığı anlamına da gelmektedir. Devlet Başkanı tarafından yönetilen bir ülkeden yavaş yavaş parlamentoya ağırlık verilen bir devlet modeline geçilecektir. Tek parti sisteminden vazgeçilerek onun yerine çokpartili sistem kurulmuştur. Parlamentoda üç partinin temsilcileri bulunacağından yeni Kazak parlamentosunun daha canlı ve ilgi çekici olacağı beklenmektedir. Yeni parlamento ekonomik, toplumsal ve sosyal meselelerde daha sorumlu ve hassas olmaya mecbur olacaktır. Parlamento seçimleri sonuçlarının Avrupalı demokratik kuruluşlarca olumsuz olarak değerlendirilmesine rağmen bu siyasi değişikliklerin ülkenin ilerideki siyasi kaderi açısından çok önemli olduğu iddia edilmektedir. Kazakistan şartlarında seçimlerin olumlu sonuçlarla tamamlandığı söylenebilir.