Konferans

Korona Salgını ve Arap Dünyası

Online Konferans

Kısa ve orta vadede Covit-19 virüsünün kontrol edilemez olduğu anlaşılmış ve bu durumun yarattığı şok birçok ülkede toplumun her seviyesinde hissedilmiştir. Halihazırda hiçbir ülke, tam anlamıyla bu salgınla başa çıkabilecek güçte değildir. Bu durum vakıf ve dernek gibi sivil kurumların öneminin anlaşılmasına sebep olurken Batı toplumlarının ve özellikle de Amerika’nın bu konuda zayıf olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Sosyal yapısının zayıf olduğu anlaşılan bu toplumlar belirli alanlarda yeni değerler oluşturma ihtiyacı hissedeceklerdir. Bu alanların başlıcaları eğitim, ekonomi, siyaset ve güvenlik olarak sıralanabilir. Salgınların toplumlar üzerindeki etkisinin hangi düzeyde hissedileceğine dair sosyal bilimlerin çeşitli alanları, farklı seviyelerdeki sorularla ilgilenmektedir. Bu çerçevede düzenlenecek olan konferansta dünya ve Arap toplumları göz önüne alınarak şu sorulara cevap aranacaktır:

1. Ferdi, ailevi ve toplumsal düzeyde yeni değerler oluşturulacağının göstergeleri nelerdir?
2. Bölgesel düzeyde yeni değerler oluşturulacağının işaretleri nelerdir?
3. Uluslararası düzeyde yeni değerler oluşturulacağının göstergeleri nelerdir?

Konuşmacı
Prof. Dr. Seif el-İslam Chouia, Annaba Universitesi Öğretim Üyesi

9 Nisan 2020, Perşembe / Saat: 17.00-18.30

Konferans dili Arapça olacaktır.