Bakış

Lübnan Ekonomisi ve Sonuç Alınamayan IMF Müzakereleri

Pandeminin ardından ekonomik toparlanmanın gecikmesi ve şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi hâlihazırda mali problemlerle boğuşan pek çok ülkenin uluslararası finans kuruluşlarından yardım talep etmesine ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakere masasına oturmasına neden oldu. Aralık ayında çeşitli ülkeler için kredi programlarıyla ilgili mutabakat ve anlaşmaların nasıl ele alınacağına karar vermesi beklenen IMF Yönetim Kurulu ay bitmeden onlarca ülkenin anlaşmasını onaylayarak söz konusu ülkelerin milyarlarca dolara erişimine izin verdi. Mısır ile 27 Ekim'de imzalanan Uzatılmış Fon Kolaylığı (Extended Fund Feasibility) kapsamında 46 aylık yaklaşık 3 milyar dolarlık düzenleme, Sırbistan ile varılan 2,4 milyar euro tutarında iki yıllık stand-by düzenlemesi yahut Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne ödeme dengesi ihtiyaçlarını desteklemek için yaklaşık 203 milyon dolarlık transferin gerçekleşmesine imkân tanıyan Uzatılmış Kredi Kolaylığı (Extended Credit Feasibility) düzenlemesinin üçüncü incelemesi IMF Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılan anlaşmalardan sadece birkaçını oluşturmaktadır. Çok sayıda ülke gözden geçirme ve personel düzeyinde imzalanan anlaşmalarla ilgili IMF Yönetim Kurulundan aralık ayı bitmeden nihai onay alma arayışını sürdürmektedir. Fakat şimdiden açıklanan takvimde yer almayı bekleyen ancak yer almayan kritik ülkeler de bulunmaktadır. Büyük bir siyasi ve ekonomik krizin içine hapsolan Lübnan da bu ülkelerden biridir.