Merve Çakır

Öz Geçmiş

Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde, yüksek lisansını da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlamıştır. Levant bölgesi başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin ekonomilerine ve kurumsal yapılarına odaklanan Çakır, çalışmalarında politik ekonomi alanına yoğunlaşmaktadır.