Bakış

Mısır’da Devrim ve Karşı-Devrim: Başlangıç Noktasına Geri Dönüş mü?.

Mısır’da 25 Ocak 2011’de başlayan devrim süreci inişli çıkışlı bir yol izleyerek “modern” bir devrimin birçok öğelerini barındırmaktadır. Hüsnü Mübarek’in devrilmesinin ardından yaşanan iktidar mücadelesinin ilk safhalarında ağırlığını koyan Mısır ordusu, izleyen dönemde sivil aktörlerin direncine karşı gelemeyerek demokratik seçimlere onay vermiştir. Muhammed Mursi liderliğinde Müslüman Kardeşlerin iktidarı domine etmesi ise hem devrimci aktörler, hem de bölgesel ve uluslararası kimi aktörleri rahatsız etmiş ve düzenlenen darbe ile karşı-devrim süreci baş göstermiştir. Şu anda bütün devrimci aktörlere yönelik izlenen baskı siyaseti Mısır’da başlangıç noktasına dönüldüğünün işaretçisi olmuştur. Ancak 2011 öncesinde devrime neden olan birçok etkenin halen mevcut olması, karşı-devrimin sürdürülebilirliğinin önündeki en büyük engeldir. Bu bakımdan Mısır’daki devrim sürecinin, karşı- devrim girişimine rağmen devam etmekte olduğu söylenebilir.