İsmail Numan Telci

Öz Geçmiş

​Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü & Ortadoğu Enstitüsü

İsmail Numan Telci lisans eğitimini 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladıktan sonra 2006’nın Nisan ayından 2007 yılının Eylül ayına kadar İngiltere’nin başkenti Londra’da İngilizce dil kursu aldı. 2007 Eylül ayında Almanya’nın Bremen şehrindeki Hochschule Bremen’de Avrupa Çalışmaları alanında başladığı yüksek lisansını 2008 yılında tamamladı. Bir araştırma projesi kapsamında üç ay Belçika’da bulunan Telci, 2009 yılı başında Türkiye’ye döndü. 2009 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora çalışmalarına başlayan Telci, Arapça kursuna katılmak üzere Haziran-Ağustos 2012’de Ürdün’ün başkenti Amman’da, saha çalışması kapsamında da Ekim 2012-Ağustos 2013 tarihleri arasında Kahire Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Telci’nin bu dönemde yaptığı çalışmaları “Mısır Devrimi Sözlüğü” kitabı olarak 2013 yılında yayınlandı. “Mısır’da Devrim ve Karşı-Devrim Sürecinde İç ve Dış Aktörlerin Rolü: 2011-2015” başlıklı tezini 2015’in Kasım ayında tamamlayan Telci’nin bu çalışması da 2017 yılında SETA tarafından “Mısır: Devrim ve Karşı-Devrim” şeklinde kitaplaştırıldı. İsmail Numan Telci’nin editörlüğünü yaptığı “Devrimden Darbeye Mısır Dış Politikası: Dönüşüm Arayışından Meşruiyet Çıkmazına” kitabı 2018’in Aralık ayında SETA tarafından yayınlandı.

2014-2018 yılları arasında Sakarya Üniversitesi bünyesinde kurulan Ortadoğu Enstitüsü'nün kurucu müdür yardımcılığını yapan Telci, enstitü tarafından yayın hayatına başlayan Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi'nin editörlüğünü yapmıştır. İsmail Numan Telci, 2012, 2014, 2016 ve 2018 yıllarında Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü tarafından düzenlenen Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongreleri'nin Organizasyon Komitesi Eşbaşkanı olarak görev yapmıştır. 2015 yılında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atanan Telci, 2018'in Aralık ayında Üniversiteler Arası Kurul'dan Doçentlik ünvanı almıştır. İsmail Numan Telci, halen Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Ortadoğu Enstitüsü'nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermeye devam etmektedir. 

Telci'nin çalışma alanları arasında Körfez siyaseti, Körfez ülkelerinin dış politikaları, Mısır siyaseti, Mısır’daki toplumsal hareketler ve Arap devrimleri gibi konular bulunmaktadır. 2015’ten itibaren göç ve mülteci hareketliliği konusunda ulusal ve uluslararası kurumlara danışmanlık yapan Telci, bu çerçevede Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından desteklenen projeler bağlamında Afganistan, İran, Pakistan, Bangladeş, Kamerun, Senegal ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile ilgili “Menşe Ülke Bilgisi” raporları hazırlamıştır.