Rapor

Dış Politika Aracı Olarak Yatırımlar: Suudi Arabistan, BAE ve Katar Örnekleri

Körfez ülkeleri, dünya siyasetinde uluslararası yatırımlarıyla öne çıkmaktadır. Bu ülkeler, artan ekonomik gelirleri ve Ortadoğu geneli ile değerlendirildiğinde görece düşük nüfusları ile diğer Ortadoğu ülkelerinden ayrışmaktadır. Fakat Körfez ülkeleri, yüksek hidrokarbon ihracatına dayanan gelirlerine rağmen ekonomik kaynak çeşitliliği açısından tek kaynağa bağımlı olmanın getirdiği zorluklar ile de karşı karşıyadır. Bu nedenle Körfez ülkelerinde ekonomik kaynakların çeşitlendirilmesi hususu kritik öneme sahiptir. Turizm sektöründe gerçekleştirilen yatırımların artması, belirli şehir ve emirliklerde finans merkezleri ve serbest ticaret bölgelerinin kurulması, Körfez ülkelerinin ekonomik kaynaklarını çeşitlendirme amacıyla gerçekleştirdiği politikalardandır. Son yıllarda, Riyad'ın yanı sıra Doha, Abu Dabi ve Dubai gibi şehirlerin de finans, ticaret ve turizm merkezleri olarak ortaya çıktığı söylenmektedir. Bu şehirler sadece ekonomik kalkınmanın nesnesi olarak kalmamakta, aynı zamanda bu şehirlerin yöneticileri ve sakinleri de ekonomik kaynakların çeşitlendirilmesinde rol oynamaktadır. Bu bağlamda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar, bölgesel ve uluslararası rekabet gücü açısından Körfez bölgesinin önde gelen ekonomileridir. Sadece Riyad değil, Abu Dabi, Dubai ve Doha da ekonomik kaynakların paylaşılması konusunda bir yarış içerisindedir. Bu şehirleri ve emirlikleri yöneten kraliyet aileleri ve yakın ilişki kurulan kimseler de bu yarıştan pay almak için mücadele etmektedir.