Online Panel: İsrail Perspektifinden Körfez Ülkeleriyle Normalleşme, 24.09.2020


Bu panelin konusu, #İsrail’in körfez ülkeleriyle başlayan ve muhtemelen diğer #Arap ülkeleriyle devam edecek olan normalleşme adımlarının; siyasal/toplumsal, askeri ve dini boyutlarının ele alınarak, açıklanması olacaktır. Bunun için, İsrail siyasetindeki alışagelmiş kalıplar ile İsrail toplumundaki Arap algısı ortaya konulmaya çalışılarak normalleşmenin nasıl içselleştirileceği sorusuna cevap aranacaktır. Ayrıca İsrail’in güvenlik aygıtının bu konuya yaklaşımı ele alınarak, süreçteki rolü tartışılacaktır. Son olarak ise, Museviliğin kutsal metinlerindeki, Musevi ve Yahudi olmayanlara yönelik yaklaşım incelenerek, konunun yaşanan gelişmelerin dini boyutu sergilenmeye çalışılacaktır. #BAE