Seminerler

Ortadoğu Seminerleri Güz 2022

Ortadoğu, barındırdığı toplumsal, kültürel ve siyasi çeşitlilik açısından yegâne olmasıyla beraber jeopolitik önemi dolayısıyla da küresel siyaset nezdinde önde gelen bölgelerden biridir. Petrol, doğal gaz ve çeşitli minerallerin çoğunlukta olmasıyla doğal kaynak zengini olan bu bölge, yakın tarihte küresel ve bölgesel nüfuz mücadelelerine ev sahipliği yapmıştır. Ortadoğunun jeopolitik konumu ve stratejik önemi kadar medeniyetin beşiği” olması vesilesiyle insanlık tarihi açısından da öne çıktığı aşikârdır.

21. yüzyılın başından beri ise küresel güçlerin askerî, ekonomik ve siyasi müdahaleleri, rejim değişiklikleri, kitlesel protesto hareketleri ve birçok siyasi gelişmeyle Ortadoğu, dünyada yakından takip edilmesi gereken bölgelerden biri olmaya devam etmektedir.

Ortadoğunun tarihsel derinliği ve siyasi hususiyetinden yola çıkarak Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), bölgede meydana gelen gelişmelerin daha iyi değerlendirilebilmesi için lisans öğrencilerine hitaben Ortadoğu Seminerleri” düzenlemektedir. Bu dönemin programı, ORSAM Ortadoğu Seminerleri Güz 2022” adı altında 5 Kasım tarihinde başlayacaktır. Güz 2022 seminerleri ORSAM uzmanları, kurum dışı uzmanlar ve öğretim üyeleri tarafından verilecektir.

Genel Hususlar

  • Program ücretsizdir.
  • Seminerlere %80 oranında devam sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.
  • Program dili Türkçe olacaktır.
  • Programa Zoom aracılığıyla çevrim içi katılım sağlamak da mümkün olup %80 devam zorunluluğunu yerine getiren katılımcılara e-sertifika verilecektir.
  • Seminerler, cumartesi günleri 11.00-12.30 saatleri arasında yapılacaktır.

Tarihler
Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2022
Başvuruların Açıklanma Tarihi: 3 Kasım 2022
Program Dönemi: 5 Kasım - 24 Aralık 2022

Yer: ORSAM Ankara (Merkez Ofis)
Platform: Zoom

* Başvurusu kabul edilen katılımcılar mail yoluyla bilgilendirilecektir.
* Program tamamlandığında sayfaya eklenecektir.

 

Başvuru formuna erişim sağlayamadıysanız lütfen buraya tıklayınız