Sempozyum-Kongre

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Forumu: Göç ve Diaspora

معلومات عن منتدى الهجرة والشتات - about the MENA Think Tank Forum: Migration and Diaspora

تحية طيبة وبعد
بداية نشكر اهتمامكم بمؤتمرنا المقبل، والجهد الذي بذلتموه في إعداد الملخصات وإرسالها، علما ان عدد الملخصات المقدمة للمشاركة وصل إلى  713 ملخص من ٣٣ دولة مختلفة، وقد عرضت جميعها مع السير الذاتية لكاتبيها على انظار اللجنة المنظمة للمؤتمر، ونود اعلامكم بأن العدد المسموح قبوله للجهة المنظمة هو 50 ملخص فقط، وسوف يتم ارسال رسالة القبول عبر البريد الالكتروني لأصحاب الملخصات المقبولة. في حالة لم تصلكم رسالة القبول في الأيام القليلة المقبلة، فان ذلك سيعني أن ملخصكم للأسف لم يكن من بين الملخصات المقبولة. نرجو ان يستمر التواصل بيننا، ونحن نتطلع لرؤيتكم ومشاركتكم في مؤتمراتنا وفعالياتنا القادمة، التي سنشرككم بأخبارها وتوقيتاتها، ونحن نتطلع لرؤيتكم في تركيا في اقرب وقت ممكن. تقبلوا منا فائق الاحترام والمودة.

Dear Colleagues,
The Organizing Committee would like to thank all those who have submitted their abstracts to participate in the MENA Think Tank Forum: Migration and Diaspora. Our Scientific Board filtered hundreds of abstracts (713) submitted by scholars from 33 different countries and have reviewed each and every one of them. We are sorry to be obliged to say that only 50 of them have been accepted as notified before. Notification of acceptance of the participation has been sent to the corresponding author’s e-mail address. Therefore, only accepted papers will be informed due to the high number of submissions.
We will be looking forward to see you in the future conferences at ORSAM. 
Kind Regards.

Modern insanlık tarihinde iki olgunun ciddi anlamda ön plana çıktığını görmekteyiz: Ulus-devlet ve göç. Ulus-devlet konusu, özellikle birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İmparatorlukların da yıkılmasıyla siyaset sosyolojisinde hemen tüm araştırmalardaki analizlerde baskın bir yer tutmuştur. Göç, günümüze kadar insanlığın en temel olgularından biri olagelmiştir. Bununla beraber, günümüzde uluslararası göç, bir ulus devletten başka bir ulus devlete yapılmaktadır. Elbette bu durum göç edilen ulus devletler ve göç edenler için birçok karmaşık yeni durumlar ortaya çıkarmaktadır.

Küreselleşme ve kitle iletişim araçlarındaki gelişmelerle kolaylaşan göç olgusunu, hem kaynak ülkedeki iten faktörler (çatışmalar, kıtlık, siyasi baskı, doğal afetler vs.) hem de hedef ülkedeki çeken faktörler (ekonomik imkanlar, dini ve siyasi özgürlük, ekilebilir alanlar ve aile bağları bs.) açısından yeniden değerlendirmek gerekir. Ayrıca, göçmen grupların geldikleri toplumda nasıl karşılandığı ve uyumu dikkate alınmalıdır. Gittikleri yerdeki uyum sorunları (dil, dini özgürlük, gelenek görenekler, ayrımcılık vs.) açısından da göç olgusunun çok çeşitli etkileri vardır.

Göç eden toplulukların anavatan ile ilişkileri hep merak edilen ve araştırılan bir konu olmuştur. Özellikle onların gittikleri ülkelerde nasıl örgütlendikleri ve kimliklerini nasıl muhafaza ettikleri yoğunluklu çalışılan konular arasındadır. Bu durum diaspora kavramı ile tanımlanmış ve geleneksel olarak bu kavram Yahudiler, Ermeniler ve daha da önceleri Yunanlılar ile anılmıştır. Fakat modern dönemde özellikle Türkler, Araplar, Kürtler ve daha birçok Müslüman göçmen toplulukları da genelde batı toplumlarına verdikleri yoğun göç ile diaspora tanımlamasının içinde değerlendirilmektedirler.

Elbette diasporada bulunan toplulukların temsilcileri, kültürel özelliklerini koruyarak diğer başka ulus devletlerde bulunan diaspora toplulukları ile de bağlarını koruyarak varlıklarını yürütmeleri önem arz etmektedir. Gönderen ülkelerde yabancı ve ev sahibi ülkelerde öteki olarak algılan bu topluluklar için aidiyet konusu çok önemli bir konu olarak araştırmacıların önünde durmaktadır. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bağlantılı göç ve diaspora konuları hem Batı ülkeleri hem de kaynak ülkeler açısından oldukça tartışmalı hale gelmiştir.

Yurtdışı Türkler Başkanlığı ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi ortaklaşa düzenleyecekleri düşünce kuruluşları forumunda, bu disiplinler arası konuma sahip olan göç ve diaspora konularının akademik düzlemde tartışılmasını arzu etmektedir.

Sempozyum Konu Başlıkları:

 • Göç: İten Faktörler
 • ​Göç: Çeken Faktörler
 • Diaspora ve Diasporalaşma
 • Diaspora ile Geniş Toplum İlişkileri
 • Diasporanın Teorik Perspektifleri
 • Küresel diasporalar
 • Dünya genelinde Arap/Türk diasporası
 • Diaspora, Medya ve Ulusötesi
 • Diaspora Siyasal Katılım Politikaları
 • Diaspora ve Yumuşak Güç
 • Diaspora ve Vatandaşlık
 • Diaspora ve Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası Göçün Kökene Etkisi
 • Hedef Bölgeler 
 • Diaspora ve Ekonomik Kalkınma
 • Diasporası ve Çatışma/Barış
 • Diaspora ve Sivil Toplum Örgütleri
 • Diaspora ve Welfare
 • Sosyal, Kültürel Olarak Diaspora
 • Uluslararası Göç ve İnsan Hakları
 • Yasadışı Göç
 • Göç, Diaspora ve Kimlik
 • Geri dönüşler
 • Göç ve Küreselleşme
 • Diaspora Topluluklarından Kaynakları
  (ekonomik, sosyal ve entelektüel)
 • 'Eski' diasporalar canlandırılması
 • Diaspora kurumları
 • Farklı Diaspora Gruplarının İlişkileri


Ulaşım ve Konaklama:
Bildirisi kabul edilen yurtiçi ve yurtdışı katılımcıların kongreye ait tüm masrafları (Ulaşım, Konaklama vd..) organizasyon tarafından karşılanacaktır.

Forumun gerçekleşeceği yer: Anadolu Hotels Downtown Ankara

 

Önemli Tarihler:

Bildiri Özet Gönderim Son Tarihi

20.04.2019

Kabul Edilen Özetlerin İlanı

30.04.2019

Tam Metin Gönderim için Son Tarih

20.06.2019

Konferans Tarihi

09-10.07.2019

Katılım Şartları:
Sempozyum bütün soysal ve beşerî bilimler mensuplarına açıktır.  Bölgeyle ilgili uzmanlar, akademisyenler, düşünce kuruluşları, araştırma merkezleri, medya mensupları, karar alıcılar ile doktora öğrencileri sunumları ve makaleleriyle katılabilecektir.

 • Yazılar Türkçe, Arapça ve İngilizce yapılabilir.

 • Sunumlar Türkçe, Arapça ve İngilizce yapılacaktır.

 • Özetler genişletilmiş özet şeklinde olmalıdır (500 kelimeden az olmamalı).

 • Arapça yazımlarda başlık 16 punto, yazı 14 punto olmalıdır.

 • Son not sistemi kullanılmalıdır.

 • Yazılar bilimsel standartlarda ve orijinal olmalıdır.

 • Yazılar diasporaconference@orsam.org.tr e-mail adresine gönderilmelidir.

Konferans Yönetimi

 • Onursal Başkan: Abdullah EREN, YTB Başkanı

 • Başkan: Ahmet Uysal, ORSAM Başkanı

Konferans Düzenleme Kurulu

 • Dr. Gökhan Bozbaş, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), Türkiye

 • Dr. Recep Yorulmaz, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), Türkiye

 • Dr. Samir Alabdullah, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), Türkiye

 • Sn. Enes Arslan, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), Türkiye

Danışma Kurulu (Alfabetik Sıralama):

 • Prof. Dr. Faouzi Bendridi, Souk Ahras Üniversitesi, Cezayir

 • Prof. Dr. Akif Kireçci, Bilkent Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Birol Akgün, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Buhanettin Duran, İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye

 • Dr. Fatima Rumat, Muhammed V Üniversitesi, Rabat, Fas

 • Prof. Dr. Fuat Erdal, İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Haluk Alkan, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. İsmail Kira, Skikda Üniversitesi, Cezayir

 • Prof. Dr. Kemal İnat, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Mesut Özcan, Diplomasi Akademisi, Türkey

 • Prof. Dr. Muhittin Ataman, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Yusuf El-Kasımi, Guelma Üniversitesi, Cezayir

 • Prof. Dr. Yusuf Tekin, Hacı Bayram Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Fatih Sultan Mehmet V. Üniversitesi, Türkiye

 • Dr. Zouhair Bouamama, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Cezayir

Bilim Kurulu (Alfabetik Sıralama):

 • Dr. Abbas Boughalim, Muhammed I Üniversitesi, Fas

 • Dr. Abdelwahhab Khalid, Batna Üniversitesi, Cezayir

 • Dr. Abduti Âli, Stratejik Araştırmalar ve İncelemeler Merkezi, Moritanya

 • Dr. Ahmet Gökçen, Muş Alparslan Üniversitesi

 • Prof. Dr. Ahmet Öztürk, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

 • Doç. Dr. Ayşe Zişan Furat, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

 • Dr. El-Fakih El-Şeyh Veled Ezzeyn, Yüksek İslam Meclisi, Moritanya

 • Dr. Göktuğ Sönmez, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), Türkiye

 • Doç. Dr. Hilmi Özev, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), Türkiye

 • Prof. Dr. Gülden Ayman, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

 • Doç. Dr. Hasan Duran, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

 • Dr. Houari Mokhtar, Batna Üniversitesi, Cezayir

 • Dr. Houda Baloul, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve İncelemeler Merkezi, Tunus

 • Dr. Khaliya Ourida, Cezayir Üniversitesi, Cezayir

 • Dr. Malika Bin Douda, Tipaza Üniversitesi, Cezayir

 • Prof. Dr. Mehmet Şahin, Polis Akademisi, Türkiye

 • Prof. Dr. Mustafa Kemal Şan, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Mustapha Abulgasim, Trablus Üniversitesi, Libya

 • Dr. Sumayya Bint El-İmam, Novakşod Üniversitesi, Moritanya

 • Prof. Dr. Yaşar Onay, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

 • Dr. Hani Awad, Doha Institute for Graduate Studies, Katar

 • Dr. Mohamed Wafik Zainelabdin, Institute of Social Science, Kuveyt

 • Dr. Branislav Radeljic, East London Üniversitesi, İngiltere

 • Prof. Dr. Jawad Syed, Lahore University of Management Sciences, Pakistan

 • Prof. Dr. Seif el-islam Chouia, Badji Mokhtar Üniversitesi, Cezayir

 • Doç. Dr. Khadija Hassan Jasim, Eğitim Bakanlığı, Irak

 • Doç. Dr. Wijdan Eltijani Elssadig Abbas, Güvenlik Bilimleri, Sosyoloji Departmanı, Naif Üniversitesi, Suudi Arabistan

 • Dr. Samir Trabelsi, Wrock Üniversitesi, Kanada

İletişim:

Not: Etkinlik sonrasında bildilerin tam metinlerinden oluşan bir kitap basılacaktır.