Kitap

OSMANLI VİLAYET SALNAMELERİNDE HALEP

Halep’in Türkiye için jeopolitik, askeri ve stratejik açılardan önemi hepimizce malumdur. Çok eski bir Türk yerleşim bölgesi olan Halep’teki Türkler önlem alınmadığı takdirde, Irak’taki Türkmenlerin yaşadığı problemlerle çok yakında karşı karşıya kalacaklardır. Bu çalışmada her açıdan önemli olan bu bölgeye, kamuoyunun dikkatinin çekilmesi hedeflenmektedir. Kısaca söylemek gerekirse bu çalışma ile çok büyük değişimlerin ve özellikle Batı’ya adaptasyonların yaşandığı bir dönemde, hem Doğu hem de Batı’nın gözünün üzerinde olduğu, yüzyıllar boyu Osmanlı ve Türk kimliği ile bütünleşmiş bir kentin tarihine, belli bir kaynak grubundaki veriler yardımıyla ışık tutmayı amaçlamaktadır. Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Halep kitabının tam metni ekte yer almaktadır.