Analiz

Seçimler ve Ak Parti’nin Tecrübesi

Türkiye’deki seçim süreci Ortadoğu ülkelerinde büyük bir ilgiyle izlendi. Seçim öncesinde çok sayıda basın yayın organında seçim tahminlerinden siyasi öngörülere kadar birçok tartışmaya yer verildi. Türkiye’yi izleyen Ortadoğulu aydın, akademisyen, analistler ve uzmanlar arasında bazıları daha detaylı incelemelerde bulundu. Bunlardan biri de, bir dönem Türkiye’deki Irak Büyükelçiliğinde görev yapmış olan ve görevine şu an Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanlığında devam eden Abulilah Mustafa Tütüncü. Aynı zamanda Kerküklü olan Tütüncü, Türkiye’deki siyasi sistem ve iç yapı hakkında önemli gözlemlere sahip. Son alarak, “Seçimler ve AKP’nin Tecrübesi” başlıklı bir rapor hazırlayan Tütüncü, 12 Haziran 2011 genel seçimlerine giden süreçteki gelişmeleri incelediği çalışmasında aynı zamanda son birkaç yıllık süreç içerisinde AK Parti’nin siyasal davranışlarını da değerlendirmektedir. ORSAM olarak, Türkiye’deki siyasal sürecin ve AK Parti deneyiminin Ortadoğu’da ve Irak’ta algılanma şeklini göstermesi itibarıyla, çalışmanın ilgi çekici olacağı düşüncesindeyiz. Arapça olarak hazırlanan çalışmanın tam metni ekte yer almaktadır.