Sempozyum-Kongre

Uluslararası Sempozyum: Kıbrıs ve Türkiye'de 15 Temmuz 1974 & 2016 Darbeleri

14 Temmuz 2021 / Çevrimiçi

Sempozyumun Amacı

İki ayrı devlet halinde varlığını sürdürmekte olan Kıbrıs Türk toplumu ile Türkiye Cumhuriyeti Türk toplumu yakın tarihinde kendisine yönelen iki darbe girişimine karşı ortaya koydukları mücadeleyle dünya gündeminin ön sıralarında yer almayı başarmışlardır. Her iki coğrafyada istikbal ve istiklaline, demokrasiye, toplumsal düzene kast eden hainlere karşı Türk milletinin milli iradeden yana ortaya koyduğu direniş ve asil duruş detaylı bir şekilde araştırılmaya ve analiz edilmeye değer bir durumdur.

Kıbrıs Türk’ü maddi ve manevi değerlerine, ulusal kimliğine kasteden Rumların ve dış destekçilerinin türlü zulüm ve haksızlıklarına azim ve kararlılıkla direnmiş ve verdiği şanlı mücadeleyle geleceğinin ipotek altına alınmasına karşı çıkmıştır. Ortaya koyduğu bu çabayla ulusal varlığını devam ettirmiş olan Kıbrıs Türkü, Yunanistan’daki cunta yönetiminin desteğini arkasına alan Enosis anlayışına sahip Rum milliyetçilerinin 15 Temmuz 1974 tarihinde III. Makarios’a karşı gerçekleştirdiği askeri darbeden sonra büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalmışlardır. III. Makarios’u deviren cuntacılar onun yerine EOKA'nın önde gelen liderlerinden Nikos Sampson’u yeni hükûmetin geçici devlet başkanı olarak tayin etmiş ve ertesi gün Kıbrıs Helen Cumhuriyeti’ni ilan etmişlerdir. Darbeden sonraki 5 günlük sürede Rumların vahşet ve zulmüne maruz kalan Kıbrıs Türkleri yok edilme durumuyla karşı karşıya gelmişlerdir. Orantısız bir güç karşısında başka çareleri kalmayan Kıbrıs Türkleri, anavatan Türkiye’nin desteğini alarak ancak bu tehlikeyi defedebilmişlerdir. Ada’da Türklerin varlığını yok etmek isteyenlere karşı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gerçekleştirdiği 1974 barış harekatıyla Kıbrıs Türkünün Ada’daki varlığı güvence altına alınmıştır. 20 Temmuz 1974 tarihinde başlayan “Kıbrıs Barış Harekâtı” ile Türkiye, Ada’ya barış getirmiş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kurulmuştur.

Cumhuriyetin ilanından sonra zaman zaman askeri darbelere ve darbe girişimlerine maruz kalan anavatan Türk toplumu ise 15 Temmuz 2016 tarihinde bazı dış mihrakların desteğini alarak askeri darbe girişiminde bulunan cuntacılara karşı verdiği onurlu ve kararlı direnişle Türk darbeler tarihinin yönünü tersine çevirmiştir. Milli iradesine kast eden terör şebekelerine karşı devletinin yanında duran Türk milleti, 15 Temmuz 2016’da darbe heveslerini tarihe gömmüştür.

Kıbrıs’ta Makarios’a karşı gerçekleşen ve Ada’daki Türk varlığını tehlikeye sokan askeri darbeden 42 yıl sonra aynı tarihte Türkiye’de gerçekleşen bu cunta girişimlerinin yakın dönem Türk tarihindeki yeri önem arz etmektedir. Her iki mücadelenin milli iradenin tecellisi konusundaki etkileri,  yaşanan olayların perde gerisinde bulunan saikler, iki sürecin önümüzdeki etkileri vb. konular ilmi ve akademik araştırmalarla aydınlatılmaya ihtiyaç duymaktadır.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ülkemizin iki güzide Üniversitesinin desteğiyle “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri” kapsamında bu iki tarihi hadiseyi ve etkilerini mercek altına almayı planlamaktadır. Türkiye’de eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs’ta eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Akademik Biriminin işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan bu sempozyumda bu iki darbe arasındaki dönemde Türkiye’de ve Kıbrıs’ta yaşanan hadiselerin arka planı, uluslararası ilişkilerdeki etkileri incelenecektir.

Sempozyum Programı ve İçerik

Sempozyum iki oturum halinde gerçekleştirilecektir.

 • İlk oturumda 15 Temmuz 1974 yılında Kıbrıs Rum kesiminde askeri cunta tarafından gerçekleştirilen ve Kıbrıs Darbesi olarak isimlendirilen darbenin yansımaları,
 • İkinci oturumda ise 15 Temmuz 2016 yılında Türkiye’de gerçekleşen FETÖ darbe girişiminin Türkiye ve dünyadaki yansımaları ele alınacaktır.

Konuşmacılar bu çerçeveler dahilinde kalmak kaydıyla tebliğlerini başlıklandırıp sunacaklardır.

Düzenleyici Kurum ve Kuruluşlar

 • Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM)
 • ASBÜ Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi
 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Sempozyum Yeri ve Tarihi

Covid-19 salgını sebebiyle uygulanmakta olan kısıtlamalardan dolayı Sempozyum 14 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyumun altyapısı ve teknik hizmetleri ORSAM teknik ekibi tarafından hazırlanacaktır.

Sempozyuma Katılım ve Yükümlülükler

Sempozyuma davet usulü ile katılımcı sağlanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

PROGRAM
Açış Konuşmaları: 10:00-10:30

 • Prof. Dr. Enver ARPA (ASBÜ KKTC Koordinatörü)
 • Prof. Dr. Ahmet Uysal (ORSAM Başkanı)
 • Prof. Dr. Muhsin Kar (Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü)

1. Oturum: 10:30-12:30
1974 Kıbrıs Darbesi ve Yansımaları

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Zeki Akçam (ASBÜ-KKTC Öğretim Üyesi)

 1. Konuşmacı: Prof. Dr. Ata Atun (Kıbrıs İlim Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Konu: 15 Temmuz 1974 Darbesinde Gazimağusa Sancağı ve darbenin sebep sonuçları

 1. Konuşmacı: Doç. Dr. İsmail Şahin (Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Konu: 15 Temmuz Kıbrıs Darbesinin Kıbrıs Türklerine Etkisi

 1. Konuşmacı: Doç. Dr. Nazım Beratlı (Kıbrıs İlim Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Konu: 15 Temmuz 1974 Kıbrıs Darbesinde Lefke Sancağı

2. Oturum: 14:00- 15:30
15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türk Siyasetindeki Yansımaları

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Recep Yorulmaz (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi)

 1. Konuşmacı: Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin (Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Konu: Türkiye’de Darbeciliğin Sosyolojisi / 15 Temmuz Diğer Darbelerden Neden Farklı

 1. Konuşmacı: Prof. Dr. Kürşad Aslan (Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Konu: 15 Temmuz Darbe Girişiminin İç ve Dış Siyasetteki Yansımaları

 1. Konuşmacı: İbrahim Aydın (ORSAM Başkan Danışmanı)

Konu: 15 Temmuz Darbe Girişiminin Başarı İhtimali ve Doğu Akdeniz Jeopolitiğine Muhtemel Etkileri

İşbirliklerimiz: