Analiz

İsrail-Latin Amerika İlişkilerinin Gelişimi: 1948-2000

Ülkemizdeki ve uluslararası birçok kaynakta İsrail ve Latin Amerika arasındaki iyi ilişkilerin Netanyahu hükûmetinin son yıllardaki çabalarından kaynaklandığı aktarılmaktadır. Fakat İsrail-Latin Amerika ilişkilerinin tarihi incelendiğinde, bazı kısa süreli kriz dönemlerine rağmen İsrail ve söz konusu bölge ülkeleri arasında 1940’lardan bu yana ekseriyetle iyi ikili ilişkiler olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı İsrail ve Latin Amerika ülkeleri arasındaki siyasi, kültürel, ekonomik ve askerî ilişkilerin nasıl kurulduğunu ve yıllar içerisinde nasıl geliştiğini aktarmaktır. İsrail-Latin Amerika ilişkilerinin yaklaşık 80 yıllık bir mazisi olduğu göz önünde bulundurularak yapılan çalışmanın iki ayrı kısma bölünmesine karar verilmiştir. İlk kısmı teşkil eden bu çalışmada Latin Amerika’daki Yahudi varlığı ve İsrail-Latin Amerika ilişkilerinin 1940’lardan 1990’ların sonuna kadar olan gelişimi ele alınmaktadır.