Toplantı Tutanaklar

2014 SEÇİMLERİ SONRASI IRAK’IN GELECEĞİ ÇALIŞTAYI

30 Nisan 2014’te Irak’ta yapılan seçimlerin ülkedeki temel dönüşümün ana noktalarından biri olması beklenmekteydi. Seçim öncesi yaşanan siyasi çekişmeler, güvenlik durumundaki istikrarsızlık ve de Ortadoğu’da yaşanan gelişmelere bağlı olarak Irak’ta yapılacak seçimler gerçekten de ülkede ve bölgede yeni dinamikleri harekete geçirdi. Irak’ta seçim öncesi yapılan ittifak ve ayrışmalar 30 Nisan sonrasında Irak siyasetinin farklı yönlere kayacağının bir göstergesi niteliğindeydi.
 
Irak’taki gelişmelerin bütün yönleriyle analiz edilmesi amacıyla ORSAM “2014 Seçimleri Sonrası Irak’ın Geleceği” çalıştayını düzenledi. Çalıştayda, Irak’tan gelen akademisyen, uzman ve bürokratlardan oluşan sekiz kişi sunum yapmış ve katkı sunmuştur. Çalıştayın Irak’tan gelen uzman ve akademisyenlerin katılımıyla yapılmış olması, Irak’ın geleceğine ilişkin içeriden bakışların yansıtılmasına katkı sağlamış ve Irak’ın geleceği Iraklıların gözüyle tartışılmıştır. Çalıştay boyunca tartışılan konular ve ileri sürülen argümanlar, ülkenin içinden geçtiği yeni istikrarsızlık ve çatışma sarmalından çıkışa ve ülkedeki siyasi yapının geleceğine dönük tartışmalarda yol gösterici olabilecek önemli perspektifler sunuyor.