Bilgay Duman

Öz Geçmiş

1983’te Ankara’da doğdu. Çeşitli medya kurum ve kuruluşlarında, ulusal-uluslararası dergi ve gazetelerde makale ve röportajları yer aldı. Katıldığı çok sayıdaki konferansın yanı sıra sıklıkla Ortadoğu coğrafyasında saha çalışmaları yapmakla birlikte Birleşmiş Milletler gözlemcisi olarak Irak ve Afganistan’da yapılan seçimlerde uluslararası gözlemci ekiplerinde bulundu. Ocak 2024 itibarıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora eğitimini tamamladı. Çalışmalarına ORSAM bünyesinde Irak Çalışmaları Koordinatörü olarak devam etmektedir.