Nurbanu Akcan

Öz Geçmiş

Lisans derecesini Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) bünyesinde, Körfez Çalışmaları Koordinatörlüğü’nde araştırma asistanı olarak görev yapmaktadır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde stajyer olarak görev yapmıştır. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin düzenlemiş olduğu kış okuluna katılmıştır.

İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.