Ortadoğu Etütleri Aralık / Cilt:11 / Sayı:2

Obama Dönemi Amerikan Diş Politikasinda Saldirgan Gerçekçilik: Ortadoğu’ya Silah Ticareti Örneği

Bu çalışma, ABD dış politikasında silah ticaretinin yerini analiz ederek George Walker Bush dönemindeki saldırgan gerçekçi yaklaşımın Barack Obama döneminde de sürdürüldüğünü iddia etmektedir. Bunun için Bush ve Obama dönemlerinde Ortadoğu politikalarında kullanılan strateji ve dış politika araçlarını karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda bu araştırma, öncelikle neo-realizm ve neo-liberalizm gibi Amerikan dış politikasına hâkim yaklaşımları inceleyerek, silahlanma ve silah ticareti kavramlarının dış politika analizindeki yerini açıklamaktadır. Özellikle, Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD’nin global silah ticaretindeki başat rolünü niceliksel verilerle göstererek, silah ticaretinin ABD dış politikasının ve Ortadoğu politikalarının temel parametrelerinden olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, silah ticaretinin Obama dönemi ABD dış politikasında daha etkili kullanıldığını ve Bush dönemindeki saldırgan gerçekçi politikaların farklı araçlarla devam ettiğini saptamaktadır.