Levant Yayınlar

Türkiye’de Yerinden Edilmiş Suriyeli Nüfusun Kabulü ve Entegrasyonu Üzerine Bir Analiz

Bu çalışma, 2011 yılında Suriye siyasi çatışmasının patlak vermesinden sonra ülkeye gelen Suriyeli nüfusun Türkiye’deki durumunu değerlendirmektedir. Makale, mültecilere ilişkin hukuki durumu ve uluslararası düzenlemeleri açıklayan ve karşılaştıran bölümlerle Türk hukuk sistemini analiz etmektedir. Mülteci yasası ve yönetmeliklerini irdelemektedir. Savaştan etkilenen Suriyeli nüfusun kitlesel girişine rağmen Türkiye’de mültecilere ilişkin yasa hala başlangıç aşamasındadır ve dünya çapında mülteci kabulü ve entegrasyonu için genellikle yeni kabul edilen sosyal, ekonomik ve siyasi hakları sağlayamamaktadır. Bununla birlikte, diğer örneklerle karşılaştırıldığında, Suriyeli mülteci girişinin büyüklüğü, özellikle mültecilerin kabulünün ulusal makamların kapasitesine göre tasarlandığı ve Avrupa ve Kuzey ülkelerinde pek çok durumla karşılaştırılamaz. Bu nedenle, Türkiye’nin açık kapı politikası ve Türkiye’deki Suriyeli nüfusu entegre etme çabalarına ek olarak, mülteci krizini çözme çalışmalarının büyük bir kısmı, mülteciler için ulusal kaynakları ve enerjisi tükenmeye başladığında üçüncü tarafların ve uluslararası kuruluşların kabiliyetine ve istekliliğine kalmaktadır.