Ortadoğu Etütleri Aralık / Cilt:11 / Sayı:2

ABD’nin Kürt Politikası

Bu çalışmanın amacı ABD’nin Ortadoğu’ya yönelik dış politikasında Kürtlerin rolünü tahlil etmektir. Bu çalışma, devlet dışı aktörlerin ABD dış politikasındaki rolü ile devlet ve devlet dışı aktörler arasındaki etkileşimlere dikkat eden alternatif bir yaklaşım sunmaktadır. Çalışmamız Kürt muhalefet hareketlerinin ABD dış politikasında etkisini araştırabilmenin devlet dışı aktörler olarak Kürt muhalefet hareketlerinin dış politikasının uluslararası sistem, yerel sistem/düzen, kimlik ve güç ilişkileri ile etkileşim içinde nasıl üretildiğinin anlaşılması ile mümkün olacağını iddia etmektedir. Bu bağlamda, Kürtler ve Kürtler üzerinde en etkili devlet olan ABD arasındaki ilişkinin niteliğinin, parametrelerinin ve sınırlarının incelenmesi özel bir önem taşımaktadır. Sonuç olarak etnik muhalif hareketlerin uluslararası düzeyde geliştirdikleri ilişkileri ve söylemleriyle devlet gücüne karşı eylemlerini meşrulaştırmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Öte yandan, bu hareketlerin de sistem içinde özellikle küresel güçler tarafından bir kaldıraç gücü ve uygulayıcısı olarak kullanıldığı tartışılmıştır.