Sertaç Canalp Korkmaz

Öz Geçmiş

Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Polis Akademisinde Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi bölümünde tamamladı. Korkmaz, doktora eğitimine Polis Akademisinde Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi bölümünde devam etmektedir. Ulusal basında yazıları ve demeçleri yer almıştır. Çalışmalarını yabancı (terörist) savaşçılar, terörizm, radikalizm ve kentsel alanda savaş konularında sürdürmektedir.

PKK ve Suriye’deki Savaş Alanından Öğrendikleri

10 Kasım 2018 tarihinde Şırnak’ta terör örgütü PKK’nın model uçaklarla gerçekleştirdiği saldırıların ard...

İdlib’deki Süreci Anlamak

Astana Görüşmeleri sonucunda dördüncü “çatışmasızlık bölgesi” olarak belirlenen İdlib’e ilişk...

Asimetrik Savaşta Önemli Bir Zafer: Zeytin Dalı

Suriye’deki kaotik ortam, büyük güçlerin farklı çıkarlara sahip olması nedeniyle geçen süre zarfında sa...

Terörle Mücadelede Taktik İstihbarat

İstihbarat, günümüzde pek çok alanda kilit bir unsur olmaya devam ediyor. Mevzu bahis güvenlik alanı olunca istihbaratın &o...

IŞİD’i Askerî Olarak Yenmek Yeterli Değil

IŞİD terör örgütü, Irak ve Suriye’de hem dâhili hem harici sorunların etkisiyle ortaya çıkmıştır ve bu sorunlara atıfta bulunarak meşruiyetini sağlama...

Şehir Savaşları Neden Zor?

Güvenlik uzmanları, artan dünya nüfusu ve kentleşme oranları dikkate alındığında yakın gelecekte yaşanacak çatışmalarda kentsel alanların öne çıkacağı...

Türkiye’nin Terörle Mücadelesi ve Batı’nın Sözde Müttefikliği

Türkiye, uzun yıllardır terörle mücadele eden bir ülke olmayı sürdürürken, mücadele ettiği terör örgütleri ise birbirinden çok farklı dinamiklere sahi...

Türkiye’nin Öncelikli Güvenlik Sorunu: Terör

Türkiye'nin terör mücadelesi birincil mesele olmaya devam ederken, ne yazık ki Türkiye'nin terörle mücadelesinde karşısında yeralanaktör sayıs...

15 Temmuz Sonrasında Türkiye’de Askeri Reform

Her kriz, kriz sonrası gelecekdönem için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Ancak kriz süreci analitik bir şekilde ele alınmadığında,ortaya çıkan fırsat sü...

Mübarek Sonrası Dönemde Mısır’ın Askeri İlişkileri

Arap Baharı’nın Mısır’a ulaşmasının ardından, Hüsnü Mübarek’in görevi bırakmasının sonrasında Mısır’ın askeri ilişkileri oldukça değişik bir hal almış...

Suriye’deki Başarısız Devlet Yapısı Bölgesel ve Küresel Düzeyde Pek Çok Tehdit Oluşturuyor

Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki geniş bir coğrafya üzerindeönemli etkiler bırakanArap Baharı’nı takiben, birçok devletin demokratik ya da başarısız olm...

Avrupa’nın Terörle Mücadeledeki Başarısızlığı

Bireyler yaşanan dışlanmışlıkların etkisiyle, sahip oldukları Müslüman kimliğine yönelik tehditler karşısında kimliklerini korumak uğruna farklı arayı...

Terörle Mücadelenin Hassas Boyutları

Terörle mücadele dediğimiz süreç, zihinlerimizde genellikle silahla yürütülen mücadele süreci olarak zuhur etmektedir. Ancak terörle mücadelede silaha...