Su Dosyası

İran ile Irak Arasında Sınıraşan Su ilişkileri ve Türkiye

Günümüzde Irak’ın yaşadığı su sıkıntısının temelinde yatan temel sebep, ülkenin 1980 yılından bu yana yaşadığı savaş, ambarg...

BASRA’DA YAYGINLAŞAN PROTESTOLAR VE ALTYAPI SORUNLARI

BASRA’DA YAYGINLAŞAN PROTESTOLAR VE ALTYAPI SORUNLARI

Türkiye-Irak İlişkilerinde Su Meselesi ve Geleceğe Dönük Öneriler

Türkiye ile Irak arasında uzun yıllardır devam eden sınıraşan sulara ilişkin sorunun çözümü için yapılacak değerle...

Bonn Zirvesi’nin Ardından: 2020’ye Doğru Türkiye’nin Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi (I)

İklim değişikliği, içinde bulunduğumuz dönemin en önemli küresel sorunlarından biri konumundadır. Dünya çapında sıca...

Nil Sularında Yaşanan Son Gelişmeler: Yol Ayrımına Doğru

Nil Nehri’yle ilgili yapılan analizlerin hemen hemen hepsi, havzanın diğer bölgelerinden ziyade Mısır’a yoğunlaşmaktadır. Bunun neden...

Ortadoğu’da ‘Hidrolik Misyon’: Türkiye Örneği

Neredeyse insanlığın başlangıcından beri barajlar inşa edilse de, Sanayi Devriminden sonra bu alanda hızlı bir artış kaydedilmiştir.19’uncu y&uu...

Akdeniz’in Altında Bir Nehir: Türkiye’den Kıbrıs’a Su Taşınması Üzerine Değerlendirmeler

Ön Asya’dan fiziksel olarak ayrılışından milyonlarca yıl sonra, Kıbrıs’ı yeniden Anadolu’ya bağlayan boru hattının son böl...