Oğuzhan Demirdöğen

Öz Geçmiş

  • Ekonomi Çalışmaları Direktörlüğü Araştırma Asistanı

Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden alan Demirdöğen, yüksek lisans eğitimine Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde Ekonomik Kalkınma ve Büyüme programında tez aşamasında devam etmektedir. Bununla birlikte Sabancı Üniversite’sinde MBA eğitimine de devam etmektedir. Çalışmalarında Ortadoğu ülkelerinin ekonomilerine odaklanan Demirdöğen, bölge siyaseti ve gelişmeleri çerçevesinde analizler yapmaktadır.

MAVi VATAN DOKTRiNi ÇERÇEVESiNDE TÜRKiYE’NiN DOĞU AKDENiZ POLiTiKASI

MAVi VATAN DOKTRiNi ÇERÇEVESiNDE TÜRKiYE’NiN DOĞU AKDENiZ POLiTiKASI

Libya Ekonomisinin Geleceği ve Türkiye için Fırsatlar

Yüksek işsizlik, sosyoekonomik ve siyasi sorunlar nedeniyle ortaya çıkan Arap Baharı, Libya’yı da etkileyerek 2011 yılında halk ayak...

Afrika’nın Yükselen Yıldızı Etiyopya ve Türkiye için Önemi

Doğu Afrika’nın nüfus ve yüzölçümü bakımından en büyük ülkesi olan Etiyopya, artan yatırımlarla h...

SURİYE İÇ SAVAŞI’NIN MUHASEBESİ: ÇÖKMÜŞ BİR EKONOMİ

SURİYE İÇ SAVAŞI’NIN MUHASEBESİ: ÇÖKMÜŞ BİR EKONOMİ

EKONOMİK YAPTIRIMLARIN ORTADOĞU ULUSLARARASI İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

EKONOMİK YAPTIRIMLARIN ORTADOĞU ULUSLARARASI İLİŞKİLERİNE ETKİSİ