Seher Bulut

Öz Geçmiş

Lisans eğitimini Viyana Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği ve yüksek lisans eğitimini aynı  üniversitenin Bilişim  Yönetimi  alanında  tamamlamıştır. Doktora derecesini “2000  Sonrası  Türkiye  ve  İsrail  Dış  Politikaları: Rol  Teorik  Bir  Karşılaştırma”  başlıklı  tezi  ile  2018  yılında  Selçuk  Üniversitesi  Uluslararası  İlişkiler  Bölümünden almıştır.  2010-2016 yılları  arasında  Almanya’nın  Vestfalya  Wilhelm  Üniversitesinde  Siyaset  Bilimi  ve  Sosyoloji alanlarında  doktora  konusu  ile  alakalı  çalışmalarda  bulunmuştur.  Bulut’un çalışma  alanları  arasında  Türk dış  politikası,  İsrail  dış  politikası,  Suriye  krizine  ilişkin  gelişme  ve  politikalar,  Avrupa’daki  Türk  diasporası ve  entegrasyonu  vb.  konular  yer  almaktadır.