Adil Zineelabdin

Öz Geçmiş

Lisans eğitimini 2012 yılında Kerkük Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamış olan Adil Zineelabdin, yüksek lisans derecesini Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı’nda “Birleşik Devlet Modeli ve Irak Uygulaması” başlıklı teziyle almıştır. Selçuk Üniversitesi Kamu Hukuk Anabilim Dalında doktorasına devam eden Zineelabdin’in “Birleşik Devlet Modeli Olarak Irak Uygulaması”, “IŞİD Sonrası Irak’ın Federal Sistemi” ve “Kerkük’ün Statüsü Sorunu” olmak üzere yayımlanmış üç bilimsel makalesi bulunmaktadır. Aynı zamanda Zineelabdin ORSAM bünyesinde Türkmen çalışmaları biriminde araştırma asistanlığı yapmaktadır.

Türkmenlerin Irak Protestolarına Yönelik Yaklaşımları

1 Ekim 2019’dan bu yana Irak’ın başkenti Bağdat ve ülkenin güney vilayetlerinde yolsuzluk, kamu hizmeti eksikliği ve işsizlik gi...